Start 2018 voor huurders minder rooskleurig dan gehoopt

Wat staat de huurder dan allemaal te wachten in 2018 en zijn die vooruitzichten werkelijk zo weinig positief?

Helaas wel ja, want er komen veel lastenverhogingen op het bordje van de huurder. We zullen er hier een aantal opsommen:

2018

 • de huurverhoging is door de overheid vastgesteld op 3,9% bij een inkomen tot € 41.056; 5,4% bij een inkomen hoger dan € 41.056.
  Voor corporatiewoningen zal het gemiddelde op 2,4% uitkomen.
 • stadsverwarming en blokverwarming worden verhoogd met ca. € 58 p.j. veroorzaakt door de koppeling aan tarieven gasverwarming
 • verhoging energiebelasting; eigen verbruik is natuurlijk mede bepalend, maar de Energievergelijker PriceWise verwacht een gemiddelde van € 20 en de verhoging van Opslag Duurzame Energie (ODE) zal ook nog eens
  € 50 per jaar gaan kosten
 • verlaging van de heffingskosten is ook nog een kostenpost want hiervoor
  zal de burger € 50 per jaar meer betalen (van € 308,54 naar € 257).
 • verandering in de huurtoeslag zal waarschijnlijk pas in 2019 zijn invloed gaan hebben en kan in deze kabinetsperiode oplopen tot ca. € 100 per jaar; het zal de schatkist in 2022 dan € 138 miljoen opleveren.