Inloopspreekuren

19.30 - 20.30 uur:

maandag 19 november
maandag 3 december
maandag 17 december

Gemeente Purmerend wil als een van de eerste gemeenten vrij zijn van aardgas. Natuurlijk heeft dat nog wel een aantal jaren te gaan, maar er moet nu al op geanticipeerd worden. Daarom vragen wij uw mening: "Wat na het gas"? Hoe wilt u uw woning dan het liefst verwarmen? D.m.v. de Stadsverwarming (dus uitbreiding van het buizennet) of met elektriciteit, opgewekt in en om de woning?

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er in Nederland nog steeds een relatie tussen huisvesting en armoede. Een tekort aan sociale huurwoningen en de gestegen woonlasten.

Ook de lagere middeninkomens zitten in een moeilijke onbetaalbare) positie, omdat deze pas een huurwoning kunnen betrekken vanaf de liberalisatiegrens (€ 710 per maand). InterWhere blijft aandringen bij corporatie en politiek op de nodige aanpassingen.