Inloopspreekuren

19.30 - 20.30 uur:

maandag 19 november
maandag 3 december
maandag 17 december

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er in Nederland nog steeds een relatie tussen huisvesting en armoede. Een tekort aan sociale huurwoningen en de gestegen woonlasten.

Ook de lagere middeninkomens zitten in een moeilijke onbetaalbare) positie, omdat deze pas een huurwoning kunnen betrekken vanaf de liberalisatiegrens (€ 710 per maand). InterWhere blijft aandringen bij corporatie en politiek op de nodige aanpassingen.