Inloopspreekuren

19.30 - 20.30 uur:

maandag 1 oktober
maandag 15 oktober
maandag 5 november
maandag 19 november
maandag 3 december
maandag 17 december

Naar boven

Prestatieafspraken

Huurdersorganisaties hebben bij het in werking treden van de nieuwe woningwet (2015) meer inspraak bij afspraken die normaal de corporatie en de gemeente met elkaar maken. Deze afspraken zijn altijd lokaal; elke gemeente maakt dus afspraken met de corporaties die in haar gebied woningen bezitten.

Huurders en huurdersorganisaties hadden nauwelijks een stem in deze afspraken. Maar dit is door de nieuwe woningwet veranderd. De nieuwe wet kwam tot stand na de enquête Woningcorporaties, waarin is gebleken dat enkele corporaties niet handelden in het voordeel van de huurders. De stem van de huurders is nu even belangrijk als die van de gemeente en corporatie; we spreken dan over een gelijkzijdige driehoek.

 
 
Powered by Phoca Download