Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan en om het website bezoek te kunnen monitoren.

banner ALV uitgesteld

Waarmee houdt de huurdersvereniging zich bezig?

InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden, huurders van een woning van Intermaris, in de regio Purmerend/Waterland. 

InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland; een maal per jaar is er ook een belangrijk gesprek met de Raad van Commissarissen.

Welke onderwerpen komen er zoal aan bod? 

We denken hierbij aan o.a.:

  1. de jaarlijkse huurverhoging en servicekosten
  2. wijkontwikkelingsplannen en herstructurering
  3. ontwikkeling van plannen voor voor nieuw- en verbouw
  4. verandering in wet- en regelgeving voor zover betrekking op huurders
  5. het uitbrengen van advies aan de gemeente en werkt o.a. mee aan de Woonvisie van de gemeente
  6. het motto van de Nederlandse Woonbond: "Houd Huren Betaalbaar, ook in Nederland", wordt door InterWhere van harte ondersteund
  7. Energiekosten is ook een belangrijk onderwerp, omdat deze kosten sterker stijgen dan de huurprijzen. Door hier veel aandacht aan te besteden werken we mee om de woonlasten (d.i. huur plus energiekosten) te beperken

 

Het loont dus om lid te zijn/worden van InterWhere. 

Mocht u zich nog niet eerder hebben aangemeld als lid van de huurdersvereniging, onder het kopje "Aanmelden" kunt u dit electronisch als nog doen via de pagina Aanmelden.