• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Energietransitie

75% heeft er "iets" mee
 44% heeft er "veel" mee

Zowel voor huurders, corporaties als Tweede Kamer is "Energietransitie" een modewoord geworden. We begrijpen allemaal wat er mee bedoeld wordt, maar hoe kunnen we, als normale mensen, ons hier een dagelijks beeld bij vormen?

Leuk is dat wanneer we onderzoeken van zeg 3 jaar geleden vergelijken met nu, de Nederlanders al een veel genuanceerder beeld hebben bij dit woord. De verklaring van het woord is eigenlijk "overgang" van fossiele brandstof (kolen, gas) naar duurzame energiebronnen (wind, zon). In de jaren 60 van de vorige eeuw moesten, na de vondst van aardgas heel Nederland een gasaansluiting (kunnen) krijgen. Na raakt de gasbel uitgeput en Groningen verzakt dus moet heel Nederland "van het gas af". Het milieuaspect is zeker waar, we moeten minder (of liever zelfs helemaal geen) CO2 uitstoten.

De nieuwbouw moet vanaf 2020 gasloos zijn; in 2030 de gebouwde omgeving naar energie neutraal en in 2050 moeten alle woningen Nul op de Meter (NOM) zijn. Hierbij ligt natuurlijk een grote verantwoording voor de corporaties om in samenspraak met hun huurders innovatieve maatregelen te nemen. Voor woningeigenaren ligt er wel een groter probleem, omdat alle aanpassingen in de woning voor eigen rekening zijn. Zij moeten dus op zoek naar allerlei vormen van subsidie.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van Nederland vindt dat de overheid er het meest verantwoordelijk voor is dat men meer duurzame energie gaat gebruiken. Ook wordt uitdrukkelijk naar de lagere overheid gewezen. Belangrijk is natuurlijk wat we er ZELF aan kunnen doen om energie te besparen. Tijdens de ALV van InterWhere (19 februari 2018) zal daar aandacht aan worden besteed; ook over de "Energiecoach" en de opleiding die daarvoor te volgen is (gratis voor de deelnemers).

Wilt u dagelijks zien hoeveel duurzame energie in Nederland (real time) wordt opgewekt. klik dan het item Energieopbrengst aan, dat u links op de homepage vindt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.