• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Welkom

Wij verwelkomen u graag als lid van de huurdersvereniging. Het is een goede gewoonte dat huurders van lntermaris in de regio Purmerend/Waterland zich aansluiten bij onze vereniging omdat ze dan verzekerd zijn van professionele ondersteuning, hulp en advies, mocht zich een situatie voordoen waarin u, als huurder, even niet de juiste wegen kunt vinden om een probleem met de verhuurder aan te kaarten.

Het bestuur van lnterWhere heeft minimaal 4 maal per jaar overleg met de directie van lntermaris waarbij problemen kunnen worden besproken; tevens ook nog 4 maal (of zo vaak als noodzakelijk) met het regionale management.

Wet “Overleg huurders verhuurder”

Ook de overheid vindt een goed overleg tussen huurders en verhuurder van eminent belang. Daarom is in 1998 de wet “Overleg huurders verhuurder” van kracht geworden en zijn er in 2012 nog aanzienlijke verbeteringen voor de huurders in deze wet opgenomen. Deze wet geeft richtlijnen voor een gestructureerd overleg tussen huurders en verhuurder. De samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen lnterWhere en lntermaris, vindt ook zijn richtinggeving in de “Overlegwet”. De herziene Woningwet 2015 geldt als richtlijn voor de prestatieafspraken die jaarlijks worden gemaakt in de “driehoek” gemeente/corporaties/huurdersorganisaties.

Lidmaatschap lnterWhere / Contributie

Omdat de contributie voor het lidmaatschap voor niemand een probleem mag zijn, vragen wij slechts een symbolische bijdrage van € 0,25 per maand. Ter voorkoming van hoge incassokosten en om het u makkelijker te maken, wordt dit bedrag via de maandelijkse “servicekosten of diensten” ingehouden en door lntermaris met lnterWhere verrekend.

Aanmelden

Ja, ik wil lid worden van huurdersvereniging InterWhere, omdat ik ervan overtuigd ben dat het voor mij, als huurder van Intermaris, van belang is mij aan te sluiten bij een grote vereniging die invloed kan uitoefenen op het beleid van de woningcorporatie. Vul daartoe onderstaand formulier in.

Met het invullen van uw gegevens gaat u ermee akkoord dat wij deze opslaan voor intern gebruik. Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor het incidenteel toesturen van bijvoorbeeld een enquête, of belangrijke huurdersinformatie. Uw gegevens worden verwerkt volgens ons privacybeleid.

Aanmelden als lid

Voer uw voorletters en achternaam in zoals deze bekend zijn bij uw verhuurder.

Voer uw volledige adres in (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)

Ongeldige invoer

Vul uw e-mailadres in.

Voer de getoonde letters in ter verificatie
Ongeldige invoer

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.