Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan en om het website bezoek te kunnen monitoren.

Nuttige Links

Kijk hier voor een overzicht van nuttige links naar instanties en organisaties die van belang zijn voor u als huurder.

Vacature

Gezocht: bestuursleden, liefst met affiniteit voor volkshuisvesting, reageer via de knop.
klikhier

Kantoortijden

Maandag    van 9 tot 16:00

Donderdag van 9 tot 16:00

Contact

Kometenstraat 6A

1443 BA Purmerend

0299 77 00 14

info@interwhere.nl

Spreekuur

Op afspraak

Maandag en donderdag

Prestatieafspraken 2021-2024

Kijk snel bij Prestatieafspraken

Word lid!

Lid worden van InterWhere? Doen!


Knop word lid 5005

Energieopbrengst

energieopwek
klikhier

Welkom

Wij verwelkomen u graag als lid van de huurdersvereniging. Het is een goede gewoonte dat huurders van lntermaris in de regio Purmerend/Waterland zich aansluiten bij onze vereniging omdat ze dan verzekerd zijn van professionele ondersteuning, hulp en advies, mocht zich een situatie voordoen waarin u, als huurder, even niet de juiste wegen kunt vinden om een probleem met de verhuurder aan te kaarten.

Het bestuur van lnterWhere heeft minimaal 4 maal per jaar overleg met de directie van lntermaris waarbij problemen kunnen worden besproken; tevens ook nog 4 maal (of zo vaak als noodzakelijk) met het regionale management.

Wet “Overleg huurders verhuurder”

Ook de overheid vindt een goed overleg tussen huurders en verhuurder van eminent belang. Daarom is in 1998 de wet “Overleg huurders verhuurder” van kracht geworden en zijn er in 2012 nog aanzienlijke verbeteringen voor de huurders in deze wet opgenomen. Deze wet geeft richtlijnen voor een gestructureerd overleg tussen huurders en verhuurder. De samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen lnterWhere en lntermaris, vindt ook zijn richtinggeving in de “Overlegwet”. De herziene Woningwet 2015 geldt als richtlijn voor de prestatieafspraken die jaarlijks worden gemaakt in de “driehoek” gemeente/corporaties/huurdersorganisaties.

Lidmaatschap lnterWhere / Contributie

Omdat de contributie voor het lidmaatschap voor niemand een probleem mag zijn, vragen wij slechts een symbolische bijdrage van € 0,25 per maand. Ter voorkoming van hoge incassokosten en om het u makkelijker te maken, wordt dit bedrag via de maandelijkse “servicekosten of diensten” ingehouden en door lntermaris met lnterWhere verrekend.

Aanmelden

Ja, ik wil lid worden van huurdersvereniging InterWhere, omdat ik ervan overtuigd ben dat het voor mij, als huurder van Intermaris, van belang is mij aan te sluiten bij een grote vereniging die invloed kan uitoefenen op het beleid van de woningcorporatie. Vul daartoe onderstaand formulier in:

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com