• 1
  • 2
  • 3

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Huurdersvereniging InterWhere verwerkt van haar leden.
Verwerkingsverantwoordelijke is HV InterWhere, Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. Telefoon 0299-770014; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; website www.interwhere.nl.
AVG inschrijfnummer 18003405

De leden (zijnde uitsluitend huurders van woningcorporatie Intermaris in Purmerend en Waterland) hebben individueel schriftelijk c.q. per mail toestemming verleend aan HV InterWhere tot het gebruik van hun gegevens zoals hieronder beschreven. Ook zijn er leden die via het mutatieformulier van Intermaris (die ook de contributie int) toestemming hebben verleend aan HV InterWhere om de adresgegevens in haar administratie te verwerken.
De persoonsgegevens van onze leden bevatten uitsluitend: NAW alsmede telefoon en e-mailadres. Deze gegevens dienen om onze leden een nieuwsbrief of andere, vereniging gerelateerde informatie toe te zenden. Het uitvoeren van een ledenonderzoek (enquête) kan hier ook onder vallen.

De aan HV InterWhere toevertrouwde gegevens worden alleen tijdens het lidmaatschap gebruikt en bewaard tot maximaal 12 maanden na opzegging. Bedoelde gegevens kunnen door de eigenaar op zijn/haar verzoek elk moment worden aangepast of verwijderd.

Adressen worden niet gedeeld met nationale of internationale organisaties omdat deze geen persoonlijke binding hebben met onze leden. Met verwerkers zoals druk en verzending van de Nieuwsbrieven is een verwerkers-overeenkomst afgesloten.

Indien InterWhere niet over de e-mail gegevens van een lid beschikt, dan wordt deze van alle vereniging gerelateerde informatie voorzien via de post.

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.