• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

De uitslag van de enquête, aangevraagd door HV InterWhere en uitgevoerd door de Woonbond, over Stadsverwarming Purmerend (SVP) onder de leden van InterWhere geeft een duidelijke weergave van de houding van gebruikers ten opzichte van de SVP. Om de conclusie van de enquête zo neutraal mogelijk te laten verwoorden heeft InterWhere gevraagd aan de onderzoekers van de Woonbond deze enquête uit te voeren en hun bevindingen op te schrijven.

Door alle antwoorden heen blijven de hoge kosten die de SVP in rekening brengt een bron van ergernis (zie onderstaand staatje van de Woonbond), net zoals de onpersoonlijke reacties van het telefoonteam.

Volgens ons zijn de “neutraalstemmers” nog steeds geen vóórstanders van de SVP. Het milieuaspect is voor veel gebruikers een belangrijk onderdeel en een eerlijke, transparante houding van de SVP in deze zou op prijs te stellen zijn.

Houtstook en biomassa geven een negatief beeld. Het nog steeds aanleggen van Hoge Temperatuurleidingen (HT) - ook naar nieuwbouwprojecten waarvan men weet dat deze woningen ruim voldoende zijn geïsoleerd, is natuurlijk uit den boze.

Voor huurders is en blijft betaalbaarheid (woonlasten) het belangrijkste item. 

Leverancier Totale kosten (30 GJ) Verschil met maximaal ACM-tarief Verschil met 2020
Ennatuurlijk 1.224 12% lager 2,2% lager
HVC 1.240 11% lager 0,2% lager
Vattenvall 1.271 9% lager 1,4% hoger
Eneco 1.294 7% lager 1,2% hoger
SVP 1.334 4% lager 3,8% hoger

 Lees hier de resultaten in het rapport. U kunt het rapport ook downloaden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.