• 1
 • 2
 • 3

Algemene Ledenvergadering 2021

Het jaar 2021 verloopt al even onvoorspelbaar als het voorgaande jaar 2020.

In dat jaar hebben we onze AV drie keer moeten verplaatsen en ten slotte werd besloten deze ledenvergadering “schriftelijk” te organiseren. Hiervoor hebben we van de leden veel begrip ontvangen en iedereen heeft de documenten die tijdens een ALV worden behandeld van de website kunnen halen en voor leden die niet overweg kunnen met een computer of er geen een hebben, werden op verzoek deze documenten thuisbezorgd. Vragen kregen we via de mail binnen of leden kwamen op kantoor om “bijgepraat” te worden. Het geheel is naar ieders tevredenheid verlopen.

 

Voor 2021 willen we dezelfde werkwijze volgen. De coronapandemie neemt in Nederland nu gelukkig af, maar in de periode dat een ALV wordt voorbereid, was het beeld wisselend en zeker niet zo positief om een vergadering te beleggen waarbij ca.85 personen aanwezig zouden kunnen zijn mét inachtneming van de gelden regels.

 

Daarom vindt u hieronder weer de documenten vermeld die van belang zijn. Deze zijn ook op kantoor af te halen (s.v.p. op afspraak op maandag of donderdag) en bent u hiertoe niet in de gelegenheid, dan bezorgen wij het pakketje weer bij u aan huis (hiervoor bellen 0299 – 14 77 00, ook op maandag of donderdag). Het financieel verslag is alleen op kantoor in te zien en wordt niet op de website vermeld.

 

Tot maandag 2 augustus kunt u vragen of reacties sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna maken we een verslag hiervan en dat wordt weer naar alle leden verzonden (per post of digitaal).

 

De voor deze ALV relevante artikelen:


- Jaarverslag 2020
- Jaarwerkplan 2021
- Statuten
Verklaring controlecommissie 2021

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

Algemene Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op maandag 21 maart

De voor deze ALV relevante stukken vindt u op de pagina Downloads onder de categorie ALV 2022.

 

Algemene Ledenvergadering 2020

UPDATE: Onze Nieuwsbrief was net gedrukt toen we een bericht ontvingen van Slot Purmersteijn dat zij genoodzaakt zijn hun zaak per 1 september 2020 te sluiten. Het coronavirus is hiervan ook de directe oorzaak.

Omdat InterWhere de Algemene Ledenvergadering (ALV) al twee keer heeft moeten verzetten (hiermee het advies van de RIVM volgend) en nu ook nog op zoek zou moeten naar een nieuwe locatie waar voldoende bezoekers, ondanks de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand, kunnen worden ontvangen, heeft het bestuur na ampel overleg besloten de ALV van 2020 niet fysiek maar schriftelijk te houden. Deze beslissing is mede genomen omdat we een digitale vergadering ook geen optie vonden en de corona perikelen nog wel even zullen aanblijven. InterWhere wil zeker geen medeveroorzaker zijn van verspreiding van het coronavirus.

Wat doen we wel?

 • Op de website onder downloads staan alle documenten die we zouden gebruiken tijdens de ALV. Als u niet in bezit bent van Internet, of niet zelf kunt uitprinten, en toch deze documenten wilt ontvangen, bel ons op maandag of donderdag (0299 77 00 14) dan sturen wij u een complete map toe.
 • Wij nodigen graag iedereen die vragen over of aan InterWhere heeft, uit op ons kantoor. Natuurlijk na afspraak omdat we op ons kantoor ook de coronaregels in acht nemen. Bestuursleden zijn op maandag en donderdag aanwezig.
 • Een derde mogelijkheid is om ons per mail of brief uw vragen waarop u graag een antwoord zou willen hebben, toe te sturen.
 • Om het geheel voor onze leden zo transparant mogelijk te laten verlopen maken wij van alle binnenkomende vragen en gesprekken op ons kantoor (tot en met 30 september), een verslag tevens aangevuld met antwoorden en reacties van het bestuur hierop.
 • Eind oktober ontvangen alle leden dit verslag per post.
  Het bestuur van InterWhere verwacht dat u deze, zeer ongebruikelijke, oplossing kunt billijken omdat “nood-breekt-wet”.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2019
- Jaarverslag 2019
- Jaarwerkplan 2020
- Statuten
- Samenstellingsverklaring 2020

 

Algemene ledenvergadering 2019

Maandag 25 maart werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in zalencentrum Concordia in Purmerend (Koemarkt). In deze vergadering werd een kleine aanpassing in de statuten voorgesteld waardoor de mogelijkheid wordt geboden een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) te vormen. De AB-leden zullen minder belast worden dan de DB-leden en kunnen ook gevraagd worden voor kortlopende projecten.
Stukken met financiële gegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en worden daarom niet op de openbare website geplaatst.

Hier vindt u informatie die betrekking heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 maart 2019.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2018
- Jaarverslag 2018
- Jaarwerkplan 2019
- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Samenstellingsverklaring 2019
- Statutenwijziging van art. 10; geldt ook voor HR artikel 6

Algemene Ledenvergadering

Omdat InterWhere een huurdersvereniging is, bestaat er ook de verplichting tot het jaarlijks organiseren van een Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor deze vergadering moeten alle leden (per 1-7- 2017 zijn dat er 5.075) een persoonlijke uitnodiging krijgen, hetzij schriftelijk hetzij per email.

Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Tevens worden er vaste documenten overlegd waarop de leden kunnen reageren. Deze documenten zijn:

 • het verslag van de vorige ALV
 • het jaarverslag
 • het jaarwerkplan
 • het financiële overzicht

De eerste drie documenten zijn ruimschoots voorafgaand aan de ALV op onze website te vinden, zodat de leden tijdens de vergadering niet alles nog moeten lezen. Op de avond van de ALV liggen deze documenten ook nog op de tafeltjes in de zaal.

De ALV bestaat doorgaans uit twee gedeelten:

 • voor de pauze: verantwoording bestuur, bespreekpunten, vragen
 • na de pauze: presentatie van een gastspreker over een actueel onderwerp in het belang van de huurders