• 1
  • 2
  • 3

Nieuws

Nieuwsberichten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Rijksoverheid.nl
  1. Drs. D.L.M. (Donné) Slangen wordt directeur-generaal Natuur en Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 december 2022.
  2. Drs. M.Y. (Marjolein) Voslamber wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat formeel in op 1 april 2023. In de maanden februari en maart draait Marjolein op momenten al mee met ABDTOPConsult.
  3. Vandaag hebben ministers Hanke Bruins Slot (BZK) en Kajsa Ollongren (Defensie) het voorstel voor de tijdelijke wet cyberoperaties naar de Tweede Kamer gezonden. Met deze tijdelijke wet kunnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bevoegdheden sneller en effectiever inzetten tegen de toegenomen cyberdreiging van landen die cyberaanvallen plegen tegen Nederland.
  4. A.H.J.J. (Alexander) Luijten is benoemd tot burgemeester van de gemeente Heemskerk. De benoeming gaat in op 15 december 2022.  
  5. Mevrouw M.C. (Marieke) Teunissen-Willemsen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. De benoeming gaat in op 15 december 2022.