Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan en om het website bezoek te kunnen monitoren.

Nuttige Links

Kijk hier voor een overzicht van nuttige links naar instanties en organisaties die van belang zijn voor u als huurder.

Vacature

Gezocht: bestuursleden, liefst met affiniteit voor volkshuisvesting, reageer via de knop.
klikhier

Kantoortijden

Maandag    van 9 tot 16:00

Donderdag van 9 tot 16:00

Contact

Kometenstraat 6A

1443 BA Purmerend

0299 77 00 14

info@interwhere.nl

Spreekuur

Op afspraak

Maandag en donderdag

Prestatieafspraken 2021-2024

Kijk snel bij Prestatieafspraken

Word lid!

Lid worden van InterWhere? Doen!


Knop word lid 5005

Energieopbrengst

energieopwek
klikhier

Nieuws

Nieuwsberichten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Rijksoverheid.nl
  1. Vandaag hebben minister Bruins Slot (BZK) en minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de hoofdlijnenbrief over constitutionele toetsing naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Het ter hand nemen van de constitutionele toetsing is een belangrijk punt uit het Coalitieakkoord. Op basis van deze hoofdlijnenbrief willen de ministers met de beide Kamers in debat gaan over constitutionele toetsing.
  2. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is €284,2 miljoen gereserveerd. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief aan de Tweede Kamer.
  3. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de leden van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In april werd dr. Joyce Sylvester reeds als voorzitter van deze commissie benoemd. Met de benoeming van de overige leden is de staatscommissie nu compleet. De Staatscommissie zal onderzoek doen naar discriminatie en racisme in Nederland. Op basis van het onderzoek zal de Staatscommissie de regering adviseren over verbetering van beleid en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.
  4. De heer M.F. (Maarten) Poorter wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Dijk en Waard. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 13 juli 2022.
  5. Ir. R.P. (Roald) Lapperre wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022.