• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nieuws

Nieuwsberichten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Rijksoverheid.nl
  1. Er is in Nederland een groot woningtekort. Er zijn veel nieuwe huizen nodig om het tekort in te lopen. Dat lukt alleen als de nieuwbouwproductie wordt opgevoerd. Hiervoor moeten alle seinen op groen staan: van voldoende locaties en plannen, via grondeigenaren en ontwikkelende partijen die tot realisatie overgaan tot partijen die kunnen en willen afnemen. Dit schrijft de interdepartementale ambtelijke werkgroep Woningbouw en Grond in hun eindrapport ‘Op grond kun je bouwen’. Het rapport is door de minister De Jonge aan de Tweede Kamer aangeboden.
  2. Het kabinet neemt maatregelen om de uitvoering en uitvoerbaarheid van de Wet open overheid (Woo) te verbeteren. Zo zet het kabinet in op de verbetering van de afhandeling van Woo-verzoeken en beter contact tussen overheidsorganisaties en Woo-verzoekers. Ook komt er een publiek toegankelijk Woo-dashboard, zodat iedereen kan zien hoe het gaat met de afhandeling van Woo-verzoeken bij de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer.
  3. De openbare lichamen van Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Saba staan voor grote ruimtelijke opgaven. De groei van de bevolking, klimaatverandering, economische groei en transities, voedselzekerheid, maar ook de bescherming van de unieke cultuur en natuur vragen om ruimtelijke keuzes. De ministerraad heeft daarom ingestemd met het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (RO-CN).
  4. De Rijksministerraad heeft op voordracht van Aruba ingestemd met de benoeming van de heer drs. Marion Agunbero als lid van het College Aruba financieel toezicht (CAft). De heer Agunbero volgt mr. dr. Hellen van der Wal op per 1 augustus 2024. 
  5. Minister Hugo de Jonge (Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vrijdag namens het hele kabinet het zogeheten voorontwerp Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorontwerp is een eerste ruimtelijke vertaling van de opgaven voor Nederland richting 2050, met een doorkijk naar 2100. Het benoemt keuzes en geeft richting voor te maken keuzes over grote opgaven die allemaal om ruimte vragen, van landbouw en natuur tot woningbouw, economie en energiezekerheid.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.