Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan en om het website bezoek te kunnen monitoren.

Nuttige Links

Kijk hier voor een overzicht van nuttige links naar instanties en organisaties die van belang zijn voor u als huurder.

Vacature

Gezocht: bestuursleden, liefst met affiniteit voor volkshuisvesting, reageer via de knop.
klikhier

Kantoortijden

Maandag    van 9 tot 16:00

Donderdag van 9 tot 16:00

Contact

Kometenstraat 6A

1443 BA Purmerend

0299 77 00 14

info@interwhere.nl

Spreekuur

Op afspraak

Maandag en donderdag

Prestatieafspraken 2021-2024

Kijk snel bij Prestatieafspraken

Word lid!

Lid worden van InterWhere? Doen!


Knop word lid 5005

Energieopbrengst

energieopwek
klikhier

Wie zijn we?

Na de fusie in 2012 van de woningcorporaties Wherestad uit Purmerend en IntermarisHoeksteen uit Hoorn zijn ook de beide huurdersverenigingen, respectievelijk Over en Wheer en Het Tympaan, een fusie aangegaan.

De nieuwe verenigingsnaam is: Huurdersvereniging InterWhere.

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging en is opgericht op 1 januari 2014. De huurders van de nieuwe woningcorporatie (sinds 2012) Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland kunnen zich als lid aansluiten bij HV InterWhere; de maandelijkse contributie bedraagt slechts € 0,25 per maand.

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging, notarieel vastgelegd na een fusie van HV Het Tympaan en HV Over en Wheer per 1 januari 2014.

InterWhere heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. Om ons doel te kunnen verwezenlijken en de wettelijke middelen optimaal te benutten heeft InterWhere een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Intermaris. Hierin is o.a. vastgelegd dat Intermaris HV InterWhere erkent als, enige, wettelijke vertegenwoordiger van de huurders in de zin van de Overlegwet.

InterWhere is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en lid van de Nederlandse Woonbond en heeft leden die een maandelijkse contributie betalen van € 0,25 die door Intermaris voor de vereniging wordt geïnd. Leden kunnen rekenen op persoonlijk advies bij conflicten met de corporatie of o.a. het opstellen van verzoekschriften voor officiële instanties.

InterWhere heeft minimaal vier maal per jaar overleg met de directie van Intermaris op regionaal niveau over beleidszaken e.d. en eveneens minimaal vier maal per jaar overleg met het management van Intermaris op regionaal niveau, waar dan de (eventuele) problemen van de huurders in Purmerend/Waterland aan de orde worden gesteld.

Eén maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

Gepland hiervoor is de maand februari, omdat het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid, geeft een financieel overzicht en biedt een werkplan aan voor het komende jaar.