• 1
 • 2
 • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Start 2018 voor huurders minder rooskleurig dan gehoopt

Wat staat de huurder dan allemaal te wachten in 2018 en zijn die vooruitzichten werkelijk zo weinig positief?

Helaas wel ja, want er komen veel lastenverhogingen op het bordje van de huurder. We zullen er hier een aantal opsommen:

2018

 • de huurverhoging is door de overheid vastgesteld op 3,9% bij een inkomen tot € 41.056; 5,4% bij een inkomen hoger dan € 41.056.
  Voor corporatiewoningen zal het gemiddelde op 2,4% uitkomen.
 • stadsverwarming en blokverwarming worden verhoogd met ca. € 58 p.j. veroorzaakt door de koppeling aan tarieven gasverwarming
 • verhoging energiebelasting; eigen verbruik is natuurlijk mede bepalend, maar de Energievergelijker PriceWise verwacht een gemiddelde van € 20 en de verhoging van Opslag Duurzame Energie (ODE) zal ook nog eens
  € 50 per jaar gaan kosten
 • verlaging van de heffingskosten is ook nog een kostenpost want hiervoor
  zal de burger € 50 per jaar meer betalen (van € 308,54 naar € 257).
 • verandering in de huurtoeslag zal waarschijnlijk pas in 2019 zijn invloed gaan hebben en kan in deze kabinetsperiode oplopen tot ca. € 100 per jaar; het zal de schatkist in 2022 dan € 138 miljoen opleveren.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.