• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Gelukkig Nieuwjaar

Dit hebben we elkaar natuurlijk op en na de jaarwisseling allemaal gewenst. Maar wat is eigenlijk "gelukkig" en wanneer en waarmee is men "gelukkig"?

Volgens de woordenboeken is gelukkig: (volkomen) tevreden; voorspoedig; voldaan; in een tevreden toestand zich goed voelen.
Een Grieks filosoof zei: "je hebt maar een beetje geluk nodig om gelukkig te worden".

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een onderzoek gepubliceerd over hoe tevredenheid samenhangt met de woonomgeving. Omdat zulke rapporten nooit leuk zijn om te lezen vatten wij het beknopt samen en willen u zo voor het nieuwe jaar een positief gevoel over uw woon- en leefomgeving meegeven.

Extra aandacht hiervoor is nu vooral van belang omdat er in veel wijken en complexen renovatiewerkzaamheden of zelfs sloop/nieuwbouw wordt gepleegd. Uit onderzoeken blijkt dat 77% van de huurders (landelijk) tevreden is met hun woning (binnenshuis) en een làger percentage met de woonomgeving (buitenshuis). De meeste ontevredenheid komt voort uit een niet aansprekende omgeving en te weinig sociaal contact met medebewoners. Een duidelijke uitkomst van die ontevredenheid bij de woon(leef)omgeving is de "ongeïnteresseerdheid" van "buren" in een schone een leefbare ruimte , zowel in als buiten het complex terwijl U daar juist veel aangelegen is.

Dit kan het geluk c.q. tevredenheid behoorlijk drukken.
Advies is dan ook (denk vooral aan toekomstige situaties als woningen en omgeving zijn aangepakt zowel door de corporatie als de gemeente): "houdt rekening met elkaar en zorg voor een goede saamhorigheid in uw complex".
Dan wordt het zeker een GELUKKIG NIEUWJAAR.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.