• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nieuwe (oude) inbrekerstruc

Politie vraagt aandacht voor inbraakmethode met "briefjes"inbrekerstruc

Volgens een artikel in het AD is het echt nodig dat bewoners alert blijven en afwijkende situaties melden. Zowel bij uzelf als in uw omgeving. Het inbrekersgilde heeft de oude truc weer uit de kast gehaald en stopt een papiertje of een propje (zie beide foto's) tussen de deur. Als dat papiertje er na één of meer dagen nog tussen zit, blijkt het dat de bewoners niet thuis zijn.
Mocht u een dergelijke "aanwijzing" zien, neem dan direct contact op met de politie alvorens zelf de bewijsstukjes te verwijderen; het is de politie wel gelukt via deze briefjes de daders te achterhalen.

Veel gestelde vragen over "politiekeurmerk"

Het is goed om te weten dat de woningcorporatie geen politiekeurmerk in uw woning laat aanbrengen. Zelf kunt u dat natuurlijk wel laten doen als u uw huidige hang- en sluitwerk niet vertrouwt. De corporatie zorgt wel degelijk voor solide beveiliging van uw woning maar het is aan uzelf om nog meer zekerheid te laten inbouwen. Een politiekeurmerk kunt u digitaal aanvragen via www.politiekeurmerk.nl. Doe dit wel in overleg met Intermaris.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.