• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN....

Wethouders, lokale politici corporaties en bewoners/woningzoekenden zijn het hier volmondig mee eens

Alles mag gebouwd worden: koopwoningen, dure huur, maar de klemtoon moet toch wel liggen op 'sociale huurwoningen'. Geen tijdelijke woningen maar woningen die voor de komende 50 jaar of langer worden gebouwd.

Tijdelijke woningen geven tijdelijk lucht. We moeten permanént lucht en ruimte krijgen op de wachtlijsten; beter nog, de wachtlijst moet verdwijnen. De gemeente is de belangrijkste speler op dit veld. Probeer niet de weinige grondposities die er nog zijn te verkopen aan de meest biedende. Dit kan ook enorme vertraging in het opleveren(of misschien zelfs helemaal niet) van de zo broodnodige sociale huurwoningen. Als de vinger niet op de juiste plek (Woonmatch of Woonnet) wordt gelegd, volgt er automatisch een onevenwichtige verdeling van de woningen.

Doorstroming volgt pas bij een goede verhouding in koop, dure huur (€ 710,= tot € 1000,= of meer). Onze nieuwe minister gaat dit ook inzien en stelt zelfs voor om een, van origine CDA voorstel, crisis- en herstelwet, in te voeren; zorgt voor versnelling in voorbereiding en procedures. Dan hoeft de gemeente niet alleen naar
binnenstedelijke bouw te kijken (duur en complex) maar kan ook bouwplannen 'in het groen' gaan ontwikkelen in samenwerking met de provincie. Men denkt er in Den haag nu ook over om een spoedwet in te voeren in de periode
tussen nu en de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.