• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Energietransitie (vervolg)

Energietransitie is een onderwerp dat de gemoederen de komende jaren nog wel aardgas
bezig zal houden. De gemeente Purmerend wil als één van de eerste gemeenten "los van aardgas zijn". Vanuit de dagelijkse pers vernemen wij dat er een groot aantal gemeenten in Nederland met dezelfde wens rondlopen. Sommige zijn er zelfs zéér voortvarend mee aan het werk. Wij horen uit diverse hoeken dat gemeenten hun inwoners om advies vragen. Heel mooi!

We noemen dit proces ook wel "verduurzamen", omdat aardgas géén duurzame energiebron is maar een fossiele brandstof met veel CO2 uitstoot. Renovaties door woningcorporaties zijn ook gericht op "verduurzamen"; CO2 uitstoot terugdringen (afspraak: in 2050 met 80-95% vermindering t.o.v. 1990) en woonlasten verlagen!

Helaas blijkt dat nog steeds bij nieuwbouw (landelijk 64%) aardgasaansluitingen voorkomen! Aardgasleidingen bij nieuwbouw? Geldverspilling! (kosten: €100 miljoen per jaar). Het huidige kabinet ziet graag in hun regeerperiode dat er 30 tot 50.000 bestaande woningen van het gas af gaan.

Welke alternatieven zijn er als we afscheid gaan nemen van het (fossiele) aardgas? Deze zijn er welzeker; vooral bij nieuwbouw. Laat de gemeente Purmerend nu niet direct alleen aan de SVP denken! Ten eerste omdat een biomassacentrale niet duurzaam is. Het verstookt hout en de verbranding is via gas. Ook de verdeelstations zijn gas gestookt. Reeds bij -8 graden stagneert de levering (is recent gebleken); hoogbouw op 12 hoog heeft niet voldoende warmte afgifte. Tevens is het aanleggen en onderhouden van het ondergrondse warmtenet een kostbare aangelegenheid. Een oplossing met warmtepompen en zonneboilers zijn voor een woning met hoge isolatie zeer geschikt. Bij andere duurzame vormen van verwarmen kunnen we denken aan: koude-warmte opslag, natuurlijk aan stroom maar ook "geothermie" is een kanshebber vooral lokaal (per complex of wijk bv.).


Omdat energietransitie zo'n complex onderwerp is, komen we hier vaker op terug en gaan we eens kijken naar de "buurtbatterij".

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.