• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Eindigt solidariteit huurder op Malieveld?

DE REK IS ER UIT BIJ HUREND NEDERLAND, ONBETAALBAARHEID LIGT OP DE LOER!

'Hofjes' waren wellicht de vroegste vorm van sociale woningbouw in Nederland die door adel en elite werden gebouwd om armen, zieken, weduwen te huisvesten, veelal vanuit een sociaal motief. We spreken nu over de 13de eeuw.
Georganiseerde woningbouw kwam langzaam op gang bij de oprichting van de eerste woningbouwvereniging in Nederland: 'De Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam'. Nu is het 1852.
Vervolgens kwamen er in meer steden bouwmaatschappijen en particulieren die hun krachten bundelden in woningbouwverenigingen. Dit kon echter toen al geen einde maken aan de woningnood en schrijnende leefomstandigheden aan de onderkant van de samenleving.

Toen de Overheid kwam met de eerste Woningwet in 1902 en zich landelijk ging bemoeien met de volkshuisvesting; zo kwamen er in dorpen en steden nieuwe woonwijken met 'woningwetwoningen'. De overheid 'subsidieerde' de sociale woningbouw en dat geluid klinkt tot op de dag van vandaag nog door. Echter, er is inmiddels een compleet andere situatie ontstaan en dat gebeurde in 2014 met de invoering van de Verhuurderheffing. Een maatregel waardoor verhuurders werden verplicht een afdracht te doen aan de Staatskas.

De huren mochten extra worden verhoogd om de heffing te kunnen betalen. Op dat moment was er een enorm begrotingstekort. De betaling aan het Rijk door corporaties zou het gat kunnen dichten.
Vanaf dat moment subsidiëren de huurders dus het Rijk!!

De verhuurderheffing is dus een toegevoegde belasting voor huurders. Het begrotingstekort is inmiddels verdwenen maar de verhuurderheffing en verhoogde huren zijn er nog steeds. Ook voor dit jaar vindt de overheid dat de huren wel verhoogd mogen worden; zoals ook de BTW, de Energiebelasting en de verhoging heffing Opslag Duurzame Energie; ook wordt een vermindering van de huurtoeslag voorbereid. Bij verduurzaming van huurwoningen door de corporatie krijgt de huurder veelal een huurverhoging. Om die reden is het voor huurders onmogelijk weer een huurverhoging te kunnen ophoesten.

Huurders zijn doorgaans zeer meelevend met hun corporatie omdat ze graag in een/hun woning willen blijven wonen. Tot dat.......
Er zal aan de minister moeten worden duidelijk gemaakt dat zij niet moet kijken naar de corporatie, maar naar de huurder en misschien moet dat binnen afzienbare tijd maar gebeuren op het Malieveld.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.