• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Energietransitie (vervolg)

KUNNEN WE IN PURMEREND IETS MET DE BUURTBATTERIJ?buurtbatterij

Purmerend is al druk bezig met de voorbereidingen "van het gas af". In Purmerend start in een gedeelte van Overwhere een pilot waarbij de gasaansluiting wordt verwijderd en de woningen worden verwarmd door een all electric systeem of door een duurzaam warmtenet met een Lage Temperatuur. Attentie: "isoleren gaat voor transitie".
Bewoners mogen nu nog hun voorkeur kenbaar maken aan het team dat hiervoor speciaal in het leven is geroepen (www.purmerendgasvrij.nl). De gemeente werkt samen met partners zoals Liander, woningcorporaties, SVP, installateurs en ondernemers. Waarschijnlijk zijn de huurdersorganisaties niet belangrijk genoeg om te horen!!

In Nederland wordt geëxperimenteerd met de zgn. "Buurtbatterij". Vergelijk dit met een container waarin een groot aantal batterijen staat die verbinding hebben met ca. 35 woningen in de "buurt" voorzien van zonnepanelen. De overtollige stroom wordt opgeslagen in de batterijen en kan worden ingezet in de piekmomenten; het voorkomt ook grote spanningsverschillen veroorzaakt door het "terugleveren" op het stroomnet door het grote aanbod van zonnepanelen en windmolens. Het is dan ook niet noodzakelijk om zwaardere kabels te gegraven en het net te verzwaren.

De HUISBATTERIJ is mogelijk een volgende fase. In de energiesector wordt nu ook nog geëxperimenteerd om producten in grotere hoeveelheden te fabriceren waardoor de prijzen aanzienlijk lager komen te liggen. Zo zijn de prijzen van batterijen tussen 2010 en 2016 al met zo'n 75% afgenomen. De batterijen worden aangestuurd door software die regelt dat bewoners hun eigen batterij en de buurtbatterij maximaal gebruiken. Omdat er nog veel onderzoek nodig is en Diederik Samsom nog veel gesprekken aan zijn "tafel" zal moeten voeren, houden we het voorlopig maar weer even bij deze informatie. Zeer zeker zullen er nog meer artikelen over de energietransitie op deze website verschijnen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.