• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Regionale Duurzaamheidbeurs Purmerend

VERDUURZAMING GAAT NIET SNEL GENOEGenergieverlies

Als we over verduurzamen spreken, waar gaat het dan eigenlijk over? Elk project begint allereerst met het aanbrengen van goede isolatie.
U verliest dan geen warmte meer vanuit de woning naar de vogeltjes. Vervolgens gaat u denken aan de energetische (die te maken hebben met energie) maatregelen. Het aardgas is een fossiele brandstof, dus niet duurzaam omdat er door verbranding veel CO2 vrijkomt. We gaan dus afscheid nemen van alle vormen van fossiele brandstof omdat de leefomgeving uiterlijk in 2050 energieneutraal moet zijn.

Even een sommetje: in Nederland gaat het om 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen die voor 2050 energieneutraal moeten zijn. Dus gaat het om 1000 woningen per dag; nu doen we er nog slechts 200!! Er moet dus een tandje bij!!

Wat moet er alzo gebeuren in de woningen om energieneutraal te worden? Aardgasaansluitingen worden verwijderd (nieuwbouw is al vaak gasloos) van zowel kookgas als voor verwarming (CV ketels). Koken gaan we op inductie en verwarmen zal ook via elektra gebeuren (all electric) d.m.v. onder andere warmtepompen. De benodigde stroom kan ook per woning worden opgewekt met zonnepanelen of we maken gebruik van windenergie; warmte diep uit de grond is ook mogelijk (geothermie).

Bij hoogbouw ligt het even iets ingewikkelder dan bij eengezinswoningen. Bij huurwoningen zijn het de corporaties die, grotendeels, uitmaken welke energetische maatregelen er worden getroffen en een woningeigenaar moet zelf bepalen welke optie hem het meest geschikt lijkt. Warmtenetten (buizenstelsel in de grond voor verwarming van woningen en gebouwen) zijn ook een mogelijkheid maar die moeten dan wel eerst duurzaam de warmte opwekken (niet gasgestookt waardoor zeer veel CO2 vrijkomt). Warmtenetten moeten ook worden aangepast omdat in zeer goed geïsoleerde woningen een Hoge Temperatuur (HT) installatie overbodig is en een Lage Temperatuur (LT) systeem veel efficiënter functioneert.

Duurzaamheid is een onderdeel van de prestatieafspraken die de gemeente maakt met corporaties en huurdersorganisaties in de zgn. "driehoek" , ingesteld bij de nieuwe Woningwet 2015. InterWhere overlegt met diverse voortrekkers op het gebied van energietransitie zoals met Jan Willem van de Groep (de initiatiefnemer van Energiesprong en Stroomversnelling) en gaat ook binnenkort in gesprek met Diederik Samsom. Deze was ook aanwezig op de Duurzaamheidbeurs; we konden toen even over een toekomstige ontmoeting spreken betreffende "aardgasvrije woonwijken".

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.