• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Lastenverzwaring woningcorporaties

Beter is: lastenverzwaring huurders

hier worden nu even géén 67.000 woningen gebouwd

Het kabinet maakt het de huurdersverenigingen in Nederland bepaald niet gemakkelijk. De corporaties mogen per 1 juli de huur met maximaal 3,9% verhogen voor gezinnen met een inkomen tot € 41.056; ligt het gezamenlijke gezinsinkomen boven dit bedrag dan is zelfs een huurverhoging van 5,4% toegestaan.

In 2017 is met Intermaris overeen gekomen dat voor de komende 3 jaar de "huursombenadering" wordt aangehouden. Dat wil zeggen, dat de totale inkomsten voor de corporatie niet hoger mogen zijn dan inflatie + 1%. Voor dit jaar dus een huurverhoging van 2,4%. Intermaris gaat met haar investeringsprogramma uit van dit gegeven en zo zijn er ook prestatieafspraken gemaakt met de gemeente over nieuwbouw en verduurzaming.
Vanuit het Rijk komen er nu opeens nog behoorlijke belastingopgaven bij waardoor de corporaties moeilijk de beloften kunnen inlossen. Voor de totale corporatiesector gaat het over een bedrag van 1 miljard Euro (als voorbeeld de nieuwbouw van 67.000 woningen; zoveel als de stad Amersfoort). Let wel: elke Euro die de corporatie aan het Rijk moet afdragen is een Euro van de HUURDER!!!

Op dit moment komt ook InterWhere bij de corporatie melden dat de positie van de huurders dit jaar is verslechterd en er ook veel fiscale maatregelen direct op het bordje van de huurders komt. Het worden dan zware onderhandelingen; de huurdersvereniging strijdt voor het betaalbaar houden van de huren maar mag ook de positie van de corporatie niet uit het oog verliezen wil deze door kunnen gaan met de eerder gemaakte plannen van nieuwbouw en verduurzaming (heeft ook te maken met woonlastenverlaging). De huurders zijn niet gebaat met een lagere huur en het doorschuiven van corporatietoezeggingen.
Dit alles gezegd hebbende, wil InterWhere wel benadrukken dat ons uitgangspunt steeds is geweest (en nog is): "Inflatievolgend huurbeleid". Dat zou dus betekenen een huurverhoging van 1,4%. Intermaris kon het advies van InterWhere, om de hierboven genoemde redenen, niet overnemen. Om de huurders voor 2018/2019 licht tegemoet te komen gaat Intermaris een huurverhoging doorvoeren bij de zittende huurder van 1,9%

De gesprekken over toekomstige huurverhogingen gaan we na de zomer al weer volop in. Er zullen onderzoeken worden gestart naar de inkomensposities van huurders, zodat er onderscheid kan worden gemaakt in de mate van huurverhoging. De prestatieafspraken zullen daarop ook worden afgestemd waardoor de corporatie niet terug hoeft te komen op eerdere toezeggingen.

Landelijk gaan de woningcorporaties zich in Den Haag sterk maken voor aanpassingen van de onverantwoorde lastenverzwaring. Er moet in 2021 een totaal van € 2,9 miljard in de schatkist worden gestort; in 2017 was dat nog € 1,8 miljard. Het zij nogmaals benadrukt: dit is een belastingmaatregel die alleen de huurders raakt!!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.