• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Huurverhoging 2018

1 MEI, DE DATUM VAN HET "H" WOORD

Woningcorporaties sturen de huurders op of voor 1 mei een brief waarin de nieuwe huur wordt voorgesteld. Voordat het percentage van de verhoging is vastgesteld zijn daar maanden van overleg aan vooraf gegaan. Welke volgorde wordt aangehouden? Wel, dat is eenvoudig gezegd:

  • Intermaris schrijft een adviesaanvraag
  • InterWhere neemt een standpunt in en brengt een advies uit (de huurdersvereniging heeft een wettelijk "adviesrecht")
  • Intermaris stelt de huurverhoging vast

InterWhere wilde toegestane huurverhogingen van 3,9 of zelfs 5,4% voorkomen. Daarom was het uitgangspunt één percentage voor alle zittende huurders en dan volgens het huursombenadering systeem. Voor 2018 is dat inflatie + 1% (dus 1,4 + 1 = 2,4%). Gezien de grote problemen die zich voordoen bij een respectabel aantal huurders in Purmerend en Waterland, vond InterWhere dat zelfs voor deze groep de 2,4% niet mocht worden opgelegd.
Intermaris echter, heeft in haar meerjaren begroting wél rekening gehouden met een volledige huurverhoging. Prestatie afspraken met gemeente en andere partijen, zelfs de toezeggingen aan bewoners over renovaties e.d kunnen anders in gevaar komen. Zou de inkomsten uit de huren lager uitvallen dan begroot, dan moeten aanpassingen in deze toezeggingen worden gedaan. Dat is ook weer niet de bedoeling.
Om die reden heeft InterWhere een advies geschreven, waaraan veel research is vooraf gegaan, uitgaande van een huurverhoging voor de zittende huurder van 1,4% (dus alleen inflatievolgend!). Intermaris heeft dit advies echter niet geheel overgenomen maar wel een tegemoetkoming gedaan en heeft besloten de huren met 1,9% te verhogen. Vrijwel alle huurders hebben dus een gelijke verhoging voorgesteld gekregen.

N.B.: soms wordt gereageerd met: "aan mijn woning is nog niets gedaan en mijn verhoging is gelijk aan die van al gerenoveerde woningen". Vergeet dan even niet dat de reeds gerenoveerde woningen al een extra huurverhoging van € 15 of meer (afhankelijk van de energiebesparing of eerder gemaakte afspraken) per maand betalen buiten de 1,9% huurverhoging.
Heeft u het idee dat de huurverhoging onredelijk is, doen dan de check via de Woonbond: checkhuurverhoging.nl
Ook reclameren bij de Huurcommissie is mogelijk als u denkt dat er gebreken aan/in de woning zijn waardoor een huurverhoging niet is gerechtvaardigd.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.