• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Huurders betrekken nieuwbouw Wheermolen-West

De Driehoek wordt een mooi stukje Purmerend; in oktober start de sloop/nieuwbouw van het aangrenzende "wheermolen westmiddengebied´.

Een lichtpuntje in deze tijd van somberen over de sociale huurwoningen is het opleveren van de woningen in de zogenaamde "Driehoek", gelegen tussen de Planetenstraat en de Mercuriusweg in Wheermolen-West.
Moderne, energie zuinige woningen (door goede isolatie) en ook nog voorzien van een aantal zonnepanelen waardoor de energielasten aanzienlijk worden gedrukt. In het najaar worden nog de appartementen opgeleverd. Totaal 103 nieuwe sociale huurwoningen; In de volgende fase komen er nóg eens 99 nieuwe eengezinswoningen bij maar worden er 150 woningen gesloopt. In dit gebied dus een "netto toevoeging" van 52 woningen!

Intermaris blijft ook doorgaan met de renovatie/verduurzamings plannen in Wheermolen. Nu de eerste twee Mercuriusflats nagenoeg gereed zijn, worden de materialen inmiddels verplaatst naar de flats III en IV. De gesprekken met de Bewonersgroep van de Rode Garrel verlopen ook voorspoedig. Natuurlijk is huurdersvereniging InterWhere bij al deze projecten nauw betrokken. Zowel bij het opstellen van het Sociaal Plan als het adviseren hoe het is gesteld met de rechten en plichten van de bewoners, de corporatie en de aannemer. Dit traject is van belang om later zoveel mogelijk teleurstelling te voorkomen. Is er in een complex géén bewonersvertegenwoordiging, dan zal InterWhere met de corporatie een Sociaal Plan gaan/moeten opstellen. Ons advies is daarom: zorg in uw complex zo spoedig mogelijk voor een bewonerscommissie met draagvlak van de medebewoners. Meldt u daarna aan bij de coördinator BC's van HV Interwhere.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.