• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

HUURDERS WOONBOND/AEDES MINISTER

HET GROTE VERSCHIL IN BELEVEN EN EMOTIEgeldoprood

Heeft u voor uzelf al eens de balans opgemaakt, zeg over vorig jaar dit jaar en volgend jaar? De huurder is het kind van de rekening.
Sinds de jaren van enorme huurverhogingen betaalt een huurder bijna 40% van het besteedbare inkomen aan woonlasten. In extreme gevallen kan dat zelfs oplopen tot tegen de 50%. Onder woonlasten wordt verstaan: huur en energiekosten. Maar welke kosten rusten nog meer bij de lagere inkomens? Te beginnen bij de ziektekosten (inclusief de eigenbijdrage van €385 per jaar), belastingen opgelegd door de gemeente en provincie. Natuurlijk gelden deze lasten voor iedereen, maar komen bij de laagste inkomens wel het hardste aan! Het kabinet (Rutte III) kan er ook wat van. Met een ongemeende glimlach meedelen dat deze regering veel buitenlandse bedrijven en werknemers naar Nederland haalt en dat de dividendbelasting voor deze bedrijven wordt afgeschaft. Helaas moet de missende 1,4 miljard euro door de huurder worden opgebracht door een extra belasting op te leggen aan de corporaties (dus huurders!).

Vervolgens wordt er extra energiebelasting geheven omdat de energietransitie door moet gaan. Snel van het gas af (goed voor Groningen); daar zijn we het allicht allemaal mee eens.
Echter, er volgde direct een stevige lobby van de "warmtenetten boys"; zij zien een enorme mogelijkheid om hun netwerk voor warmtelevering uit te breiden.

HUURDERS EN CORPORATIE LET OP UW ZAAK WANT DIT GAAT VEEL GELD KOSTEN!huurdervswooncorporatie

Aangeslotenen op een warmtenet (o.a. de Stadsverwarming Purmerend) betalen al snel 100 tot 125 euro per jaar meer aan kosten voor verwarming en warmwater dan via een ander systeem.
Natuurlijk gaan we van het gas af, maar blijven alert via corporatie en gemeente voor de dreigende armoede van de huurders.

De tweedeling huurders en kopers is er en wordt zeker vergroot. Huurders hebben een stuk minder te besteden dan kopers (met een vergelijkbaar inkomen). Het NIBUD heeft becijferd dat dit mede een gevolg is van kabinetsbeleid. De plannen voor aantasting van de huurtoeslag kan de lage inkomensgroep ook nog eens € 100 minder besteedbaar per jaar gaan kosten.

En minister Kajsa Ollongren (o.a. wonen) wat vindt zij er van??
Zij deelt deze zorgen niet. Nee, natuurlijk niet!!! Volgens haar ministerie zijn de negatieve effecten een stuk lager en laten haar berekeningen een "beperkte" lastenstijging zien.
De minister kent helaas het verschil niet tussen een goedgevulde schatkist en een, nagenoeg, leeg klassiek Brabantia geldkistje bij de huurders op de plank.

broodblik

 

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.