• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nieuwe beleidsvorm van passend wonen

DENK AAN PRIVACY VAN DE HUURDERS

De koepel van woningcorporaties (AEDES) lanceert een manifest waarin het "ei van Columbus" betreffende het passend toewijzen moet zijn te vinden. Als we even terug denken naar 2013, toen sloot AEDES een Woonakkoord met minister Blok; daarin stemde AEDES zelf in met de verhuurdersheffing en met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hier tegenover stond (wat toen als meest belangrijk werd gevoeld) een fonds voor energiebesparing waarin 150 miljoen Euro werd ingestoken. De slechte gevolgen van deze deal voelen de huurders nog dagelijks. Dit Woonakkoord werd gesloten buiten de Woonbond (huurders) om. Nu doet AEDES weer van zich spreken: "Passend wonen, van foto naar film".

Ook hierbij is men voorbijgegaan aan gevoelens van de huurder. In dit manifest wordt van de huurders verlangd dat zij elk jaar opnieuw bij de corporatie op het matje komen om even hun doen en laten bloot te leggen. "Nee, dat is bedoeld voor de doorstroming, want de woningmarkt zit op slot!!!" Oh, is dat dan de schuld van de huurder? Moet hij daarom angstig uitkijken naar het gesprek met de juffrouw van de corporatie of hij wel mag blijven wonen of dat hem misschien een huurverhoging te wachten staat?

Neen, we moeten de zaken niet gaan omkeren. Breng eerst binnenshuis de zaken op orde: Kabinet (geef de extra belastingen terug aan de corporaties voor nieuwbouw etc.); Gemeenten (versnel procedures en stel grondposities beschikbaar voor sociale woningbouw; dure huur is niet de heilige graal!); AEDES, denk er aan dat corporaties de huurders zijn, dus overleg eerst met hun organisatie!! Er moet ook nog maar even worden onderzocht hoe de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zeg maar de nieuw Privacywet, hierover denkt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.