• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Huurtoeslag is deel van uw inkomen

WAAROM KRIJG IK GEEN HUURTOESLAG?

Misschien omdat u het nog nooit heeft aangevraagd. De Belastingdienst kent aan een ieder die hiervoor in aanmerking komt huurtoeslag toe; echter u moet wel de eerste stap zetten en een aanvraag hiervoor indienen. Wanneer kom ik in aanmerking??
Er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke spelregels.
Zie hiervoor onderstaande grafiek waarin de huurtoeslaggrenzen zijn aangegeven:

rodegrafiekZo zijn er wel wat zaken die u moet controleren om voor huurtoeslag in aanmerking te komen maar er zijn nog steeds duizenden huurders die deze mogelijkheid laten liggen. De huurtoeslag kan een belangrijk deel van uw besteedbaar inkomen gaan uitmaken. In het volgende grafiekje staan de leeftijd- en inkomensgrenzen weergegeven:

grafiek2

We ontkomen er niet aan om ook enkele uitzonderingen te benoemen om u een zo goed en helder mogelijk overzicht te geven. Daarom staatje nummer drie:

grafiek3

Voor meer informatie ga naar www.belastingdienst.nl, vervolgens naar Toeslagen. Bij de Belastingtelefoon (gratis nummer 0800-0543) is men ook altijd bereid u behulpzaam te zijn.

 

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.