• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend

Klimaatakkoord voorlopig "nog "Hoofdpijndossier" voor huurders

Er is onderhandeld aan vijf klimaattafels. Echter kan er beter gesproken worden over "vijf Regententafels" zoals dat ook in de middeleeuwen gebruikelijk was. Deze "tafelheren" konden exact vertellen wat er goed was voor "het volk".regententafel
Mocht het volk meepraten? Neen, natuurlijk niet! Veronderstel dat zij, waarover het ging, met werkbare ideeën zouden komen. Zomaar mogelijk!!
Betreffende de vijf klimaattafels bekruipt ons dit zelfde gevoel. Burgers waren aan deze klimaattafels niet uitgenodigd; wel bestuurders, industriëlen, (oud) politici, allemaal personen die weten tot hoever de polsstok van de belanghebbenden reikt. Maar de eigenaar van de polsstok was niet aan tafel!
We kunnen nog niet met zekerheid stellen dat het "klimaatakkoord gelag" door de burgers wordt betaald want er moet door het CBS nog veel nagerekend worden. De rekenmeesters zullen echter ook wel aan een "Regententafel" zitten en wordt de gebruiker straks alleen geconfronteerd met een "bonnetje".

Nog even wachten of de gasprijs inderdaad met 75% verhoogd wordt. Dit is dan goed nieuws voor de gemeenten die eigenaar zijn van Stadsverwarming-bedrijven (deze zijn immers vaak gasgestookt) maar beslist niet voor de huurders van (nog) niet verduurzaamde woningen met een hoge warmtevraag.
Verhoging van o.a. Stadsverwarmingtarieven is het gevolg van het Niet Meer Dan Anders dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoog in het vaandel heeft (aardgas gerelateerd).
Misschien zijn we in onze volgende tekst over het definitieve Klimaatakkoord enthousiaster en spreken we niet meer over een hoofdpijndossier.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.