• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Veel meer bouwen in Purmerend

VOOR WIE WEL? VOOR WIE NIET? WAAROM NIET?bouwplaats met zware machines en

Er zijn veel bouwactiviteiten in Purmerend. Een rondje door de stad en we zien de, vrijwel, laatste "bouwstuipen" in onze stad. Purmerend is aan het eind van de mogelijkheden omdat de stad haar grenzen heeft bereikt. Maar wat wordt er eigenlijk gebouwd op dit moment. We zien een grote hoeveelheid koopwoningen verrijzen en woningen die gebouwd worden door projectontwikkelaars; dus in de geliberaliseerde sector. Dan spreken we dus over woningen met een maandhuur van boven de € 710,=. Enthousiaste voorstanders van dit type woningen, noemen dit "middenhuur"; huurdersorganisaties noemen dit gewoon "dure huur".

Een dergelijke woning kost de huurder dan, incl. servicekosten, al heel snel rond de € 1000,=.
Bij nieuwbouw in deze categorie zien we nog regelmatig bordjes met "Te Huur". Blijkt dat er toch niet al te snel wordt toegehapt. Hier wordt dus wel gebouwd voor een beperkte groep inwoners of "nieuwkomers", zoals een mevrouw uit Amsterdam die trots vertelde dat nieuwbouw in Amsterdam onbetaalbaar is, maar die in Purmerend nog gunstig zijn.

Blijkt dat er niet gebouwd wordt voor de woningzoekenden en de burgers van Purmerend op de wachtlijst bij Woningnet of Woonmatch Waterland. Dan spreken we natuurlijk direct over de sociale huurwoningen waar een schrijnend tekort aan is. Sociale huurwoningen moeten met voorrang worden gebouwd en deze woningen moeten niet volgens VVD-wens worden verkocht om vervolgens te kunnen worden geliberaliseerd en de corporatie in staat stelt nieuwe, goedkopere, woningen te bouwen. We gaven net aan dat Purmerend haar grenzen heeft bereikt, dus waar kan een corporatie bouwen? Het enige effect wat dit heeft is een kleiner worden sociale huursector. Voor de lopende bouwprojecten is het Raadsbesluit van minimaal 30% sociale huur, nog niet van toepassing; bij nieuw aanvragen zal ook een projectontwikkelaar zich aan deze regel dienen te conformeren.

Misschien is er nog wel een reden dat er geen sociale huurwoningen worden gebouwd, als antwoord op de vraag waarom niet. De kabinetten o.l.v. de heer Rutte heeft een zware druk gelegd op de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. De eerste opzet was om het gat in de begroting te dichten. Hiervoor werd de "verhuurdersheffing" bedacht. Er is inmiddels een betalingsoverschot, maar de verhuurdersheffing blijft gehandhaafd (een parallel met het kwartje van Kok)  en loopt zelf nog sterk op door de verhoging van we WOZ waarde van de woningen. De eventuele afschaffing van de dividendbelasting legt ook weer een financiële claim bij de corporaties. Hierdoor kan voor een bedrag van 300 miljoen Euro minder worden besteed aan nieuwbouw en verduurzamen. In 2021 draagt een corporatie ca. 3 maanden huur af aan de fiscus. Laat het altijd duidelijk zijn dat corporatiegeld, geld van de huurders is; elke fiscale maatregel richting corporaties, raakt de (sociale)huurder direct in de portemonnee; is dus een aanslag op het besteedbaar inkomen.

Bent u ook tegen de afschaffing van de dividendbelasting, teken dan de petitie op de site: http://fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2018/juni/campagne-tegen-afschaffen-dividendbelasting

Nog even over het huidige kabinet; het is voor huurders begrijpelijk dat het vertrouwen van de Nederlanders in de huidige ministers het laagst is bij de bestuurders van VVD-huize. Zie hiervoor onderstaand schema opgesteld door Maurice de Hond bij www.peil.nl; waarbij zelfs de minister-president op één na onderste plaats staat (afschaffing dividendbelasting ten koste van alles):

peil rangorde ministers

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.