• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nederland behoort tot de rijkste landen

ECONOMISCHE GROEI ONVERMINDERD HOOG

Ik worstel en kom toch niet boven   

nonluctorIn deze aanhef kan een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet herkennen. Het deel van de bevolking dat aangewezen is op een sociale huurwoning wordt met fluwelen handschoenen naar de bedelstaf gedreven.

"De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen"; dit is een spreekwoord dat nu wordt gebruikt voor de "goedkope scheefwoners". Geheel ten onrechte natuurlijk want deze bewoners van een sociale huurwoning kunnen geen kant op; de huidige coalitie wil deze onmacht bestraffen met een huurverhoging van enkele honderden Euro's. Dat gaan we natuurlijk niet doen! Vreemd dat sommige politieke partijen een andere lezing hebben van dit spreekwoord. Zeker als we eens naar de fiscale voordelen van de echte "sterke schouders" gaan kijken.

Heeft u het staatje al gezien waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de belastingbetaling in Nederland is verdeeld? De corporaties (dus de huurders) dragen aan het einde van deze kabinetsperiode (waarschijnlijk 2021) 4 maanden huur van elke woning af aan Den Haag. Door de compensatie van de verhuurderheffing mogen de corporaties een hogere huur vragen; gevolg is dat de huren de laatste jaren 10% zijn gestegen boven het inflatiecijfer. De vraag is, wie er in Nederland het zwaarst door de fiscus wordt geraakt; natuurlijk betaalt een ieder pro rato zijn belastingaanslag. Maar dan!
In 2021 ziet de verdeling, wat betreft extra belasting op wonen, er ongeveer zo uit:

diatabel

We moeten dus constateren dat de huurders van sociale woningen aanzienlijk zwaarder worden belast; juist de primaire doelgroep waarbij het water nu al aan de lippen staat. Kunnen we er nu nog zeggen dat de sociale huurwoningen zwaar worden gesubsidieerd? Neen, want de sociale huurders subsidiëren de BV Nederland.

Hoe pijnlijk moeilijk onze huurders het vandaag de dag hebben willen we graag laten zien door een parodie op het wapen van Zeeland te maken. Dit wapen geeft de strijd tegen de kabinetten aan, die huurders beschouwen als horigen en lijfeigenen die in hun optiek (legaal) uitgebuit mogen worden. De strijd is niet te winnen en is bijkans al verloren. De nieuwe wapenspreuk (het motto) luidt nu zoals bij het rechter (door ons bewerkte) wapen:

               Ik worstel en kom boven                                                                            Ik worstel en kom toch niet boven

luctor nonluctor

 

 

 

 

 

 

 

 

           (periode Spaanse overheersing)                                                                                           (periode 3 kabinetten Rutte)

Kleine wetenswaardigheid: vaak worden de "golven" in het wapen van Zeeland beschouwd als de strijd van de leeuw tegen het water.
Maar de juiste lezing is dat het de strijd tegen de Spanjaarden symboliseert.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.