• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Van hoge- naar lagetemperatuur warmtenet

ENERGIETRANSITIE IN PURMERENDwarmtenet

Richting toekomst (2050) is een warmtenet niet de Heilige Graal. Dit geldt dan natuurlijk ook voor Purmerend. In wijken met een hoge dichtheid aan SVP-aansluitingen, zijn corporaties nu volop bezig hun bezit zo goed mogelijk te verduurzamen en aardgas aansluitingen te ontkoppelen. Door deze verduurzamingsingrepen wordt de "warmte vraag" aanzienlijk verminderd. Nu is het dan ook het moment dat het warmtenet van Purmerend moet worden doorgelicht.

Het huidige warmtenet is een z.g. "Hoge Temperatuurnet (HT)". Lage Temperatuur warmtenet (LT) is de belangrijkste duurzame optie in stedelijk gebied voor NU. HT-netten zijn gunstiger voor grote gebouwen, fabrieken, kantoren etc.
Het grote nadeel van de hoge temperatuur netten zijn de enorme verliezen (45-55% als je ook de verliezen van de afleversets, tussenstations en het minder isoleren van huizen bij bouwen op stadsverwarming mee neemt).

Daarnaast rijzen er steeds meer twijfels over het CO2 besparingspotentieel van houtverbranding op de korte termijn. De uitstoot van CO2 wordt er mee versneld omdat aangroeisnelheid beduidend langzamer is dan het tempo waarin wij het verbranden. Het opslaan van CO2 in houtvezels door het te gebruiken in bouwmaterialen zou vele malen effectiever zijn dan verbranding.

energieverlies

Het huidige warmtenet zou moeten worden opgeknipt in kleinere sub netjes en daarin moet dan de temperatuur verlaagd worden zodat er ruimte komt voor echte duurzame restwarmte (nagenoeg gratis op te halen bij grote supermarkten, datacenters, ijsbanen, geothermische bronnen of zelfs de retourleiding van die HT netten etc. ) en dan gaan de verliezen terug naar 15-20%; ook kun je dan lokaal met warmtepompen goedkoop echte duurzame warmte winnen uit bijvoorbeeld riool of oppervlaktewater. Dit is de enige echt duurzame weg om oude netten aan te pakken. We constateren zelf de technische problemen als de SVP oude leidingen moet vervangen. Daar liggen er heel wat van in onze stad.
Transitie in Purmerend is zeker niet alleen van gas af en aan de (niet zo duurzame) Stadsverwarming; vooral niet wanneer we jaren vooruit denken want dan kan het gebruik van elektriciteit (duurzaam opgewekt) nog wel eens de overhand krijgen. De ontwikkeling van warmtepompen, opslag mogelijkheden, zonnepanelen en ga zo maar door gaat dermate snel en de productie gaat al naar de grote getallen, wat alles bij elkaar voor een aanzienlijke prijsdaling zorgt.


Bij Stadsverwarming blijven de gebruikers in lengte van jaren aan hoge vaste lasten en een duur product gebonden. SVP zal een ander bedrijf moeten worden dat zelfstandig, concurrerend in de markt kan werken. Nu is de gemeente eigenaar en de verliezen (al ruim 20 jaar) worden o.a. verrekend in de gemeentelijke belasting; dus elke inwoner betaalt hier aan mee. Ben je aangesloten op de SVP dan betaal je nog eens de maximaal door de ACM vastgestelde tarieven.


Gaat straks de gasprijs omhoog dan gaan ook de SVP tarieven omhoog. We moeten dus de slogan: "Niet Meer Dan Anders" (d.w.z. dat het gebruik van Stadsverwarming niet duurder mag zijn dan wanneer men met aardgas zou verwarmen) ver anderen in: "Niet Meer Dan Nu"(d.w.z. dat het tarief van 1-1-2018 niet mag worden verhoogd en zou eigenlijk zelfs nog naar beneden moeten worden bijgesteld).
Aan het uitbreiden van het warmtenet van de SVP moet dus door de verantwoordelijke partijen een halt worden toegeroepen tenzij dat gebeurd op lage temperatuur op bijvoorbeeld de retourleidingen terug naar de centrale en denk aan het (her)gebruiken van de gasleidingen die nu nog ondergronds aanwezig zijn met bijvoorbeeld groen gas of waterstof. Vooral voor de binnenstad een interessante optie voor de toekomst.

 tegeltje

(tegeltjeswijsheid:  Reeshofwarmte.nl)

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.