• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Huurders worden slechts aardappeleters

TRIEST INKOMENSVERLIES VOOR NEDERLANDERSworstel

De onafhankelijke vergelijkingssite "Pricewise" heeft met de miljoenennota in de hand voor ons een richting aangegeven van prijsstijgingen die te verwachten zijn in 2019: huishouden betaalt dan gemiddeld € 700,= meer aan vaste lasten!! Vooral de energierekening zal fors hoger uitvallen.

Een meerpersoonshuishouden kan hiervoor al snel rekenen op meerkosten van € 30 per maand. De CO2 uitstoot moet sterk worden teruggebracht want Nederland haalt de gestelde eisen van 25% minder CO2 ten opzichte van 1990 niet. Schrijnend voor de burgers is nog steeds, dat grote vervuilende bedrijven een lager belastingpercentage per uitstoot CO2 betalen dan zij. In Purmerend is zelfs de Stadsverwarming een grote partij, door de houtgestookte centrale (op aardgas); zelfs ontvangen zij een forse subsidie voor het zijn van een biomassa centrale en de SVP is vrijgesteld van BTW over de inkoop van aardgas. Zie hier een van de redenen waarom InterWhere sterk blijft aandringen op verlaging van de SVP tarieven.

Hans de Kok, directeur van Pricewise zegt:

"We schrikken enorm van deze totale stijging van vaste lasten (ca € 700,=). Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro's per jaar. Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met met alle prijsstijgingen in de verlaging van inkomstenbelasting én de koopkrachtstijging. Wij vragen ons af of deze enorme stijging van de vaste lasten wel is meegenomen en gedempt kan worden, naast de andere lastenstijging. Met het oog op de verwachte verhogingen is het dus des te belangrijk voor consumenten om zich goed te oriënteren op de prijzen en kwaliteit. Door slim te kiezen is een deel van de prijsstijging te voorkomen, omdat prijzen en prijsstijgingen per aanbieder vaak verschillen".

Natuurlijk betaalt de burger altijd de rekening, ook van de ondernemer. Dus wanneer we de CO2 belasting voor bedrijven verhogen, gaan automatisch de productprijzen omhoog. Dat betekent op dat moment ook dat de koopkracht van de laagste inkomens omlaag gaat.
In 1885 schilderde onze Vincent van Gogh zijn beroemde werk "De aardappeleters" (zie Van Goghmuseum). Gezien de toekomstige inkomensontwikkelingen, BTW verhoging op eerste levensbehoeften, enorme stijgingen van de energielasten, zorgkosten en andere verzekeringen, zien wij onszelf alweer bij de Brabantse boeren aan tafel zitten.

aardappeleters

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.