• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Bestuur InterWhere bezoekt Joke Geldhof

GEDEPUTEERDE WONEN VAN N.-H. GEÏNTERESSEERDprovNH

Een afvaardiging van het bestuur van HV InterWhere uit Purmerend heeft een bezoek gebracht aan de gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland, mevrouw Joke Geldhof. Van de provincie was ook de beleidsmedewerker van Wonen en de ambtelijk secretaris van mevrouw Geldhof aanwezig. Vanuit de provincie keek men met interesse uit naar ons bezoek, omdat dit eigenlijk voor het eerst was dat een huurdersvereniging zich voor een gesprek aanmeldde. InterWhere bracht de zorgen van de huurders in onze regio over (lange wachtlijsten, moeizame nieuwbouw sociale huurwoningen en de armoedestijging die mede is veroorzaakt door de jaren lange extra huurstijgingen).

De provincie kon niet anders dan het met ons eens zijn dat de belastingmaatregelen van het Rijk ten opzichte van de corporaties (verhuurderheffing + VPB + ATAD) zorgen voor een enorme beperking bij de corporaties om aan de bouwbehoefte en de verduurzaming te kunnen voldoen. Het kabinet blijft echter star volhouden aan deze belastingen waardoor elke huurder nu al 4 maanden huur in de schatkist stort en de corporaties deze inkomsten mislopen. Mevrouw Geldhof maakte ook van de gelegenheid gebruik om nu eens direct vragen aan de huurders te kunnen stellen, waaruit haar betrokkenheid duidelijk naar voren kwam.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.