• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Purmerend wil graag aardgasvrij worden

HOE VERLOOPT DE VRIJWILLIGE KEUZE AANBIEDING

Natuurlijk moet de burger die nu op aardgas is aangesloten een vrije keuze worden geboden voor zijn vervolgstap. In een democratisch land als boompjeNederland is het vanzelfsprekend dat men mag "kiezen". Dat mogen we bij de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer; ook voor de Provinciale Staten (belangrijk voor het samenstellen van de Eerste Kamer) en we mogen ook nog eens onze stem uitbrengen bij de Waterschapsverkiezingen.
"Nederland, Keuzeland". Wacht even, maar als we nu van het aardgas af moeten in Purmerend, hoe is dat dan geregeld? Volgens de wethouder heel eenvoudig! Purmerend krijgt € 6,9 miljoen subsidie voor de proeftuin in Overwhere. Bij de bekendmaking hiervan sprak de wethouder de legendarische woorden: "Purmerend kan nu voortgang maken met het aanleggen van het warmtenet van de Stadsverwarming".
De huurdersvereniging zet hier wel vraagtekens bij. Alle inwoners van Purmerend hebben recht op een eerlijke en onafhankelijke informatie en advisering. Men moet een keuzevrijheid hebben; wilt u overgaan op stadsverwarming, dan zijn dit de voordelen en dat de nadelen. Indien een bewoner geen interesse heeft in een aansluiting op de SVP, dan moet hem dat "gegund" zijn.
Purmerend is helaas te veel gefocust op de SVP. Bij nieuwbouw moet ook een keuze worden aangeboden en de nieuwe bewoners moeten geen verplichting worden opgelegd. De wettelijkheid hiervan zal worden getoetst.

Mag het een boompje minder zijn?

 

De oud-directeur van Staatsbosbeheer heeft eerder verklaard dat SBB meer een "houtverkoper" dan een "beheerder van de bossen" is geworden. Als de biomassa centrales hun hout uitsluitend (??) van SBB zouden betrekken, hebben we in Nederland over 6 jaar geen bossen meer. Nieuwe aanplant duurt jaren voor het een volwaardig bos is. Hieruit blijkt dat Purmerend zich niet moet blindstaren op de huidige vorm van SVP. Ook kan men zich afvragen hoe populair de SVP is bij de inwoners/gebruikers van Purmerend voordat wordt geïnvesteerd in uitbreiding naar de Beemster en Edam/Volendam. Hoe groot is het draagvlak vanuit de bevolking?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.