• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Bomen mogen zeer beslist niet verdwijnen

BIOMASSACENTRALE PURMEREND MOET BLIJVEN(?) biomassas

Wat is er moeilijker in dit ondermaanse dan consequent te zijn. Zoals in dit dilemma. Zij die de natuur een goed hart toedragen vinden zeker dat bomen (en groen) volop moeten blijven. Het opnemen van de CO2 wat dit groen doet, is voor de mensen van levensbelang. Komt er echter een ander onderwerp aan de orde zoals biomassacentrales waarvan we er ook (nog) één in Purmerend hebben, dan is het ineens een duurzame wijze van warmte voorziening.
Er mag geen boom uit Purmerend, maar mogen er dan wel vele tientallen hectaren op de Veluwe of elders in Nederland worden gekapt om o.a. de SVP van houtpallets te voorzien? Zij die bomen willen behouden moeten zich ook gaan inzetten voor duurzame warmtelevering. Geen enkele hoge temperatuur (HT) centrale is duurzaam. Zou al een stuk beter worden als er losstaande secties worden aangelegd (zeg maar kleine warmtenetten die tijdelijk gevoed worden door de biomassacentrale van de SVP maar waar in de toekomst echt duurzame restwarmte in kan) met maximaal 50º transport en levertemperatuur.

In een recent interview met voormalig directeur van Staatbosbeheer en huidige directeur Greenpeace Nederland wordt gesproken over  ongecontroleerde houthandel en over overbodige bomenkap in Nederland. Biomassa bijstook is ook iets anders dan een Biomassacentrale. Biomassa zorgt nog niet voor een CO2 reductie. Snoeihout, is ook een term die graag wordt gebruikt om aan te geven dat biomassa "duurzaam"is. Snoeihout is een activiteit die geld oplevert en dus in veel grotere mate plaatsvindt dan vanuit natuurbeheer noodzakelijk. Dit product kan inmiddels ook prima verwerkt worden tot bouwmaterialen, waarmee je twee vliegen in één klap slaat; men bouwt met veel minder traditionele bouwproducten (die erg veel CO2 uitstoten bij productie) en slaat CO2 voor een langere tijd op.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.