• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Conceptwetsvoorstel

INTERNETCONSULTATIE

Zo, nu gaan we weer gewoon Nederlands praten en u uitleggen wat we met z'n allen moeten gaan doen. We gaan naar de link bit.ly/2X6lgWq (opent in nieuw venster) en dan komt u op de site van de Overheid met het wetsvoorstel: "Huur en inkomensgrenzen". Hier staat vermeld wat dit wetsvoorstel allemaal betekent en wat de verwachte effecten hiervan zijn.
U ziet (weer even terug naar het begin van dit artikel) een blauw vlak waarin staat: "Geef uw reactie"
Als u hierop klikt komt u op een pagina waarop u uw reactie kunt intypen.
U kunt reageren op elk van de vier punten uit het wetsvoorstel, maar u kunt zich ook beperken tot één onderwerp dat u het meest aanspreekt en dat op uw situatie van toepassing is (een persoonlijk verhaal).
Bijvoorbeeld:

  • u bent gepensioneerd, gezinsinkomen is € 36.000, staat al jaren op de wachtlijst, maar komt nu niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning (toegang gaat naar € 35.000).
  • inkomensafhankelijke huurverhoging, bij een middeninkomen vanaf € 42.436 kunnen de huidige bewoners van een sociale huurwoning een verhoging van wel € 50 tot € 100 per maand verwachten

Onderstaand geven wij de reactie weer zoals InterWhere dat heeft verwoord. U mag dat zo overnemen maar het is natuurlijk beter dat niet alle huurders uit Purmerend één en hetzelfde verhaal vertellen.
InterWhere blijft voor zo laag mogelijke huren, ook voor hen die ooit een huurcontract zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en nu misschien iets beter af zijn. Iedereen moet weten waar hij/zij aan toe is en niet steeds in onzekerheid leven over een volgende huurverhoging. Helaas geldt dit dan ook voor degenen die nu duurder wonen dan eigenlijk veroorloofd is ten opzichte van het (gezins)inkomen.
Attentie: Intermaris kent de "Huurbevriezing" toe volgens het Sociaal Huurakkoord met de Woonbond; aanvragen indienen bij Intermaris.
Huurders die nu eigenlijk naar een vrije sector- of koopwoning zouden kunnen overstappen, moeten dat zeker doen. Deze overstap komt dan ten goede aan hen die minder bedeeld zijn; een vorm van solidariteit. Voor InterWhere zijn huurverhogingen bij mutatie (verhuizing) en renovatie of sloop/nieuwbouw, uitzonderingen op de regel (dus toegestaan).
De Reactie van InterWhere:

Geachte minister Ollongren,

Huurdersvereniging InterWhere uit Purmerend wil graag deelnemen aan de Internetconsultatie op uw wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen.
Het is goed dat alle huurders van Nederland (ca. 40% van de huishoudens) in de gelegenheid worden gesteld hun stem te laten horen; we vrezen echter dat door de complexiteit niet iedereen bij machte is te reageren, maar Aedes, de Woonbond, corporaties en huurdersorganisaties zullen dit zeker doen.
Het lijkt ons goed de wetswijziging zo eenvoudig mogelijk te houden; daarom sluit InterWhere zich aan bij de aanbeveling van Aedes en de Woonbond om slechts 3 inkomenscategorieën te benoemen, te weten:
* eenpersoonshuishoudens tot € 38.000
* tweepersoonshuishoudens tot € 42.000
* huishoudens met 3 of meer personen tot € 52.000
Van elke tussenvorm van huurverhoging c.q. -verlaging zijn wij geen voorstander. In specifieke gevallen kan huurbevriezing een (tijdelijke) acceptabele oplossing zijn.
Woningcorporaties en huurders (zij zijn immers de corporatie) hebben alleen baat bij directe afschaffing van de verhuurderheffing + de VPB + ATAD. Duurzaamheidwerkzaamheden en sloop/nieuwbouw kunnen versneld worden uitgevoerd. Corporaties kunnen bewoners geruststellen dat er geen extreme huurverhogingen behoeven te worden doorgevoerd, etc. Verademing bij de Nederlandse huurders, die de laatste en komende jaren toch al regelmatig in de portemonnee zijn geraakt. Door deze maatregel (afschaffing IAH) helpen huurders grootschalig mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet.
Wij vertrouwen u met deze reactie van dienst te zijn geweest.

HV InterWhere
Purmerend

InterWhere hoopt op enkele honderden reacties vanuit Purmerend, want dit is vrijwel de enige kans die ooit geboden wordt dat huurders direct hun mening kunnen uiten.
U kunt reageren tot uiterlijk 10 augustus 2019.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.