• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Wooncrisis is inmiddels woningnood

SITUATIE VERGELIJKBAAR MET NA-OORLOGSE PERIODE munten huizen

Het Kabinet Rutte is de regie over de woningmarkt volledig kwijt; de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) luidt elke noodklok die ze maar kan vinden om Nederland duidelijk te maken hoe ernstig de situatie nu is. Deze oproep is geldend voor iedereen die op zoek is naar een woning. Sociale huurwoningen zijn al helemaal onbereikbaar geworden omdat de 3 Kabinetten Rutte de sociale huurwoningen heeft uitverkocht om daar duurdere woningen voor terug te laten komen. Ook is corporaties de mogelijkheid ontnomen voldoende nieuwbouw te kunnen realiseren. Huurders zijn de hardwerkende burgers van Nederland, maar door elke vorm van afroming zijn zij de arbeiders die onmogelijk een reserve kunnen opbouwen om ooit nog aan een koopwoning te kunnen komen. Enkele kreten waaruit blijkt dat deze groep nauwelijks het hoofd boven water kan houden:

                            flexbanen         flexcontracten                    Flexwoningen

                                                #ikwileenwoning#

          verhuurderheffing                                        te hoge huren

                      inflatie 2019             BTW verhoging          accijns verhoging    

                                                                   energie belasting

        huurtoeslag versus hypotheekrenteaftrek

 

De huurders hebben al deze ongein over zich uitgestort gekregen tijdens de 3 kabinetten Rutte. Natuurlijk vraagt onrechtmatigheid om onvrede. Huurders hebben op de “elfde van de elfde” in Den Haag deze onvrede een gezicht gegeven tijdens het debat over “wonen”. Een Kamermeerderheid is het er inmiddels over eens om het anders te doen en dat de verhuurderheffing niet gunstig uitvalt voor corporaties om te zorgen voor extra nieuwbouw woningen, renovatie/verduurzaming van bestaande bouw; het Kabinet benoemd immers dat de corporaties een motorfunctie hebben. Helaas durft de huidige coalitie geen knopen door te hakken om de 1,7 miljard Euro van deze “huurdersbelasting” te stoppen. Coalitiepartijen lopen achter leider VVD aan, terwijl men er van doordrongen is dat stopzetting de enige oplossing is om veel narigheid in de volkshuisvesting te beperken. Doorschuiven naar een volgend kabinet is wel de eenvoudigste oplossing (om de kabinetsperiode uit te zitten). In het Kabinet wordt nu nagedacht om gemeenten aan te sporen meer bouwlocaties beschikbaar te stellen. Jammer dat men niet durft te zeggen dat morgen de verhuurderheffing van tafel moet.

De positieve gevolgen voor de, inmiddels zo zwaar getroffen, huurders kunnen dan legio zijn; dit natuurlijk met medewerking van enthousiaste huurdersorganisaties.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.