• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nederland heeft straks geen buitenland meer?

NEDERLAND HEEFT GEEN MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING MEER NODIG (volgens Blok)blok karikatuur

Stef Blok (minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet Rutte II) maakt zijn klusSEN altijd grondig af. Hij heeft als enige VVD-er (volgens eigen zeggen) een compleet ministerie doen verdwijnen. Bedoeld werd het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bij zijn afscheid als minister van Wonen en Rijksdienst werd door hem met verve medegedeeld dat de volkshuisvesting “af was” en dat er geen speciaal ministerie meer voor nodig was. Helaas bleek de vork anders in de steel te zitten. De volkshuisvesting ging op slot. Er is geen doorstroming en Nederland zit inmiddels in een wooncrisis.
Er zijn in de kabinetten Rutte belastingen ingevoerd waardoor woningcorporaties niet meer konden investeren in nieuwbouw en/of verduurzaming van hun bezit. We hebben het over de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de ATAD. Het meest ergerlijke van deze belastingen is dat het een extra belasting is voor de sociale huurder. De inwoners van Nederland die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien (financieel minst draagkrachtig) krijgen via de huur nog eens een belasting omdat ze een sociale huurwoning (moeten) bewonen. Waar ter wereld is hiervan een tweede voorbeeld te noemen??

Thans is de heer Blok minister van Buitenlandse Zaken en we kunnen er nagenoeg zeker van zijn dat bij de volgende verkiezingen (of eerder) door Stef Blok wordt aangekondigd dat “het buitenland af is”. Er is dan ook geen speciaal ministerie meer voor nodig. Het totale buitenland kan dan worden opgeheven en Nederland heeft geen buitenland meer nodig (zelf redzaam!).
In een oudejaarsconference van Wim Kan, zei hij dat Joseph Luns als minister van Buitenlandse Zaken erg druk was, omdat Nederland veel buitenland had. Daar zijn we dan, na Stef Blok, ook vanaf.
Overigens snakken we naar de herinvoering van een ministerie van Volkshuisvesting (wel van een andere signatuur dan in de kabinetten van Rutte) die daadkrachtig durft op te treden en gebieden aan te wijzen waar
woningcorporaties zo spoedig mogelijk aan de slag kunnen met hun opdracht zorg te dragen voor betaalbaarheid, beschikbaarheid, en duurzaamheid van nieuwbouw woningen afgestemd op de behoeftes van woningzoekenden.
Afschaffing van de huidige 3 belastingvormen is daarvoor logisch.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.