• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Stadsverwarming zonder draagkracht

GEBRUIKERS VOELEN ZICH MISKENDmiskend

Het is ten eerste goed als we even een paar kenmerken duidelijk maken wanneer men zich “miskend” kan voelen, bijvoorbeeld:

  • Wanneer je niet wordt erkend
  • Wanneer je wordt onderschat en/of niet op waarde geschat
  • Wanneer je niet wordt gerespecteerd in wie je bent
  • Wanneer je niet wordt gehoord, gezien of serieus genomen
  • Wanneer je niet mag zijn wie je bent en/of je identiteit wordt niet aanvaard

Dit alles wil eigenlijk zeggen, dat de inwoners van Purmerend zelf heel goed in staat zijn te beslissen hoe zij hun woning bij of na het afscheid van aardgas (als kookgas of verwarming) willen gaan verwarmen en men zich zeer zeker niet wil laten dwingen om een bepaalde keuze te maken. Dan is het geen keuze meer.

Gemeente Purmerend en de Stadsverwarming Purmerend hebben voordeel bij het laten aansluiten van woningen op het warmtenet. Beide partijen weten even goed als de bewoners dat deze wijze van warmte voorziening financieel ongunstig is voor de bewoners (nieuwbouw direct op SVP; hoezo?). Warmtenetten (en een tweede BWC) met veel te hoge uitstoot van CO2 en fijnstof (SVP) zouden niet mogen worden gepromoot. Duurzame vormen van verwarmen (zoals all electric of een warmtepomp) die nagenoeg geen milieu schade aanbrengen, behoren met evenveel recht te worden aanbevolen.

Verplicht van het gas af?

Het kan nog erger worden, als in de aangewezen wijken de bewoners zich NIET van het gas laten afsluiten. Er is wetgeving in ontwikkeling die de gemeente het recht geeft in aangewezen wijken op een bepaald moment, het aardgas af te sluiten De gemeenteraad kan besluiten na een aantal jaren dwingend het gas af te sluiten in woningen waar met de bewoners niet tot overeenstemming kan worden gekomen.

Politieke keuze

De gemeenteraad wordt door burgers gekozen, dus is nu zaak dat de bewoners goed kijken naar de politieke partijen (lokaal maar vooral landelijk) die in hun programma het recht van vrije keuze bij de energietransitie waarborgen en o.a. het systeem van “dwingende gasafsluiting” afwijzen. In het Purmerendse voorbeeld, waar de gemeente 100% aandeelhouder van de Stadsverwarming is, is het zeker zaak de gemeentelijke politieke partijen aan te spreken.

Crisis- en Herstelwet

Door een wijziging van de nog bestaande Cris- en herstelwet zou dit kunnen in gebieden die als proeftuin voor aardgasvrije wijken zijn aangewezen. Die wijziging ligt voorlopig voor in de Tweede Kamer. Als deze wijziging er door komt, dan lijkt dit voor het eerst in de wijk Overvecht in Utrecht te gaan gebeuren. Utrecht staat voor de keuze het oude gasnet alleen voor kookgas te vernieuwen of het af te sluiten. Waarschijnlijk zal deze gemeente dan voor het gedwongen afsluiten kiezen.

 gas

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.