• 1
 • 2
 • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Huurverhoging per 1 juli 2020

MEESTAL NIET DE LEUKSTE DAG VAN HET JAARgrafieknaarbeneden

Crisistijd en kom je dan als corporatie met een brief naar de huurders over een huurverhoging?! De meeste gezinnen hebben het (psychisch) moeilijk door het virus dat ons hele leven op z’n kop zet. Angst en agressie overheersen.
De mensen weten niet hoe ze op een bepaalde situatie moeten reageren. Zelfs in de supermarkten komt dat tot uiting. De reacties op de brief van Intermaris is voorspelbaar: “Hoe halen ze het in hun hoofd?”

HV InterWhere heeft in het 4e kwartaal van 2019 al met Intermaris over deze huurverhoging onderhandeld. Dan komen er veel zaken aan bod en ook vooral de wet- en regelgeving. Er was toen al bekend dat van de overheid de huurverhoging in 2020 gemiddeld 3,6%  (inflatie + 1%) mocht zijn. Zelfs mocht van de goedkope “scheefwoners”  (relatief hoog inkomen tegenover relatief lage huur) zelfs 5,1% huurverhoging worden gevraagd (inkomensafhankelijke huurverhoging!). Ook was bekend welke financiële ruimte Intermaris nodig had om de woningen goed te onderhouden, te renoveren en nieuw bij te bouwen. Met deze kennis hebben we met Intermaris onderhandeld. Het resultaat is dat we met Intermaris een solide convenant hebben getekend, gebaseerd op een woonlastenverlaging en andere bijkomende voordelen voor alle huurders:

   • Huurverhoging voor alle sociale huurwoningen 2,1% (0,5% onder inflatie)
   • Voor niemand een inkomensafhankelijke huurverhoging
   • Mogelijkheid blijft voor huurbevriezing, zoals ook in 2019
   • Prijsverlaging onderhoudscontract (kleine herstellingen) van 6 naar € 2,50 per maand
   • BC’s kunnen aanspraak maken op meer financiële tegemoetkoming vanuit het leefbaarheidsfonds
   • Extra personeel wordt aangetrokken voor het team Leefbaarheid (moet schoon, heel en veilig verbeteren in probleem complexen)
   • Gelijktijdig blijft Intermaris investeren. Iets waarvan we met z’n allen nut en noodzaak van inzien. Op weg naar energiezuinige woningen en inperken van de woningnood.

In het licht van bovenstaande hebben  we met Intermaris dus al een gereduceerde huurverhoging afgesproken. Een lagere of geen huurverhoging zou betekenen dat de gewenste werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Dat willen we, mede in de wetenschap dat niet iedereen financieel door de coronacrisis wordt geraakt, voorkomen. Wel hebben we met Intermaris aanvullende afspraken gemaakt over huurders die wel in de financiële problemen komen. Die kunnen rekenen op maatwerk zoals tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging, en daar ziet InterWhere natuurlijk op toe. 

Sommige corporaties vermelden met trots dat zij de huurverhoging voor 2020 beperken. InterWhere kan met trots vermelden dat er eind vorig jaar al een prachtig resultaat bereikt was en door het uitbreken van de coronacrisis door de corporatie er nog een schepje bovenop is gedaan waardoor koopkracht zo min mogelijk wordt aangetast.

Enkele cijfers:

   • 100% van de huurders krijgen een gematigde huurverhoging (0,5% onder inflatie en zelfs 1,5% onder het wettelijk gemiddelde)
   • 100% afgezien van inkomensafhankelijke huurverhoging, niemand krijgt 5,1% huurverhoging.
   • Ongeveer 1.700 huurders krijgen helemaal geen huurverhoging (huurbevriezing in 2019).

Het bestuur van HV InterWhere hoopt dat u met deze uitleg uit de voeten kunt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.