• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Verhuurderheffing is graai uit onze portemonnee

HUURDER BETAALT JAARLIJKS € 840 EXTRA BELASTINGhuis

Onbegrijpelijk dat politiek Den Haag dit grote onrecht alsmaar laat voortduren. Alle corporaties betalen sinds 2013 de verhuurderheffing (een soort belasting voor corporaties die door de huurders moet worden betaald!). Ondanks de protesten van de Woonbond (overkoepelende vertegenwoordiger van huurdersorganisaties), Aedes, VNG en de oproep van lokale politieke partijen aan hun landelijke partijleiders. Uit onze persoonlijke gesprekken met volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer blijkt dat zij de insteek van huurders begrijpen maar tot daden wordt niet overgegaan omdat het om forse inkomsten (ca. 2 miljard per jaar) voor het Rijk gaat die in de begroting zijn meegerekend. Vandaag nog zegt Erik Ronnes (2e Kamerlid CDA) dat de minister haast moet maken. Wij vinden dit te mager: “de minister moet vandaag afschaffing bevelen”.

Deze dagen hebben huurders ook nog eens een brief van hun verhuurder ontvangen met een aankondiging van de huurverhoging per i juli 2020. Reacties op social media zijn legio. Vooral de vraag waarom dat nu (in een coronacrisis) ook nog moet. Waarom doet de huurdersvereniging hier niets aan??

HV InterWhere verdedigt de corporatie (Intermaris) niet, maar respecteert wel een eerder gemaakte afspraak. In het 3de kwartaal van 2019 hebben Intermaris en HV InterWhere uitvoerige berekeningen gemaakt om voor de komende 3 jaar de woonlasten van de huurders te beperken en iets meer te doen aan de vraag van huurders over “leefbaarheid”. Extra mankracht wordt hiervoor nu ingezet.

Waarom geen “0%” huurverhoging? Omdat we tijdens de bovengenoemde besprekingen hebben geconstateerd dat Intermaris de grenzen van haar financiële mogelijkheden opzoekt. Geen huurverhoging betekent minder bouwen en renoveren of zelfs projecten stilleggen.

Tijdens deze coronacrisis adviseert HV InterWhere de corporatie daarom niet de rem te zetten op de renovatieprojecten en de sloop/nieuwbouw plannen zoals bij de vorige crisis; we hebben het effect gezien: de bouw stopte, bouwbedrijven gingen failliet, grote aantallen ontslagen en goede bouwvakkers moesten worden omgeschoold. Laten we deze fout niet nog een keer maken. Geen huurverhoging zou daarom geen verstandige optie zijn. Bovendien hebben we met Intermaris afgesproken dat er voor huurders die in de problemen komen door de coronacrisis maatwerk wordt toegepast.

Uit onderzoek is gebleken dat sinds 2013 (invoering verhuurderheffing)  woningcorporaties de helft minder sociale huurwoningen hebben kunnen bouwen. Dan spreken we wel over 93.500 woningen en dat de huurder zo’n  € 70 p.m. meer aan huur betaalt; dus € 840 p.j. De huurder is dus aantoonbaar de gedupeerde partij door deze verhuurderheffing.

Dé maatregel waarop we zitten te wachten is het afschaffen van de verhuurderheffing. Ook Intermaris kan dan meer bouwen en de huren matigen. Daar ziet InterWhere op toe.

De weer opgelaaide actie “stop de verhuurderheffing” is dus bitterhard nodig om de bouw weer volop in beweging te krijgen waardoor eindelijk ook iets gedaan kan worden aan de enorme wachtlijsten bij woningzoekenden.

Politiek Den Haag is vandaag aan zet.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.