• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Mondkapjes worden een mode artikel

U DRAAGT EEN MONDKAPJE VOOR UW MEDEMENSmondkapje

Helaas bevinden we ons nog volop in de coronacrisis hoewel we, na bijna 2 maanden, denken dat we “er vanaf” zijn; alleen maar omdat het ontzettend lastig en benauwend is. Daarom willen we ons normale leven weer oppakken en geen 1,5 meter syndroom van deze viruscrisis overhouden.
InterWhere houdt zich nog steeds wel aan de voorzichtigheidsvoorschriften. De bestuursleden zijn terughoudend in het beleggen van vergaderingen en corresponderen zoveel mogelijk via de mail. Zo is ook onze Algemene Ledenvergadering nog niet gehouden omdat we naar een redelijke oplossing zoeken om onze leden zo goed mogelijk te informeren over het afgelopen jaar.

U bent (op afspraak) altijd welkom op ons kantoor, maar dan ook niet met meer dan 2 bezoekers per gesprek. Voor uw en onze veiligheid/gezondheid.
Het ziet er naar uit dat mondkapjes veel meer in het straatbeeld en het openbaar vervoer te zien zullen zijn. Let wel: een mondkapje draagt u niet voor uzelf maar voor uw medeburgers. Bij meer drukte in de stad is de 1,5 meter moeilijker in te schatten en daarom is een modkapje een goed beschermingsmiddel. Zie op de foto hoe charmant dit kan zijn voor de dames.

Laten we met z’n allen nog een poosje voorzichtig zijn, niet te nonchalant worden; zo proberen we gezamenlijk te voorkomen dat we in een tweede coronacrisis terecht komen. Dan is het geen crisis meer maar een ramp. Opnieuw een lockdown zal zeker zorgen voor meer geestelijke stress. We kunnen nu de strakke teugels iets laten vieren maar we zijn er nog niet; het virus is zeker nog niet overwonnen. Jammer dat we nog steeds lezen dat mensen zich in een supermarkt niet kunnen beheersen en ruziën over de afstand die we moeten houden. Beste mensen, doe dat niet en kom 5 minuten later thuis, maar u en uw omgeving blijven dan wel gezond.
Houd vol!!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.