• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Bewonerscommissies zijn noodzakelijk

ELK COMPLEX KAN/MOET ZICH LATEN HORENbc

Of u nu woont in een laagbouwcomplex of in hoogbouw, de aanwezigheid van een Bewonerscommissie (BC) of Flatteam (FT) is belangrijk voor de bewoners die u vertegenwoordigt en uw contacten met de woningcorporatie. Een bewonerscommissie heeft veel rechten en die zou u verloren laten gaan als er geen BC in uw complex aanwezig is. U heeft o.a. altijd recht op “informatie” en het recht zich uit te spreken over onderwerpen als beheer en beleid. De corporatie zal u dus op de hoogte dienen te houden van hun (onderhouds)plannen of in het ergste geval als het gaat over sloop/nieuwbouw van uw complex of wijk.

Als Bewonerscommissie kunt u altijd hulp van InterWhere inroepen om bij bepaald overleg aanwezig te zijn. De BC wordt gekozen uit en door de huurders van het complex en zij houden de andere bewoners weer op de hoogte van de gespreksresultaten. HV InterWhere ondersteunt de BC/FT (op dit moment zijn al ruim 30 commissies actief) zodat uw complex zo goed mogelijk wordt vertegenwoordigd in besprekingen met de corporatie.

Op deze website kunt u bij Downloads het Reglement Bewonerscommissies nalezen; zeker informatief als u nog een BC/FT wilt oprichten. Twee bestuursleden zijn belast met de functie coördinator BC/FT.

woonbondBovendien heeft een BC/FT toegang tot de Woonbond (huurderslijn) omdat HV InterWhere daarbij is aangesloten en contributie betaalt over het aantal woningen van Intermaris in ons werkgebied (Purmerend/Waterland.. Ook ontvangt de commissie (via de voorzitter) als cadeautje van InterWhere een kwartaalmagazine van de Woonbond waarin altijd veel interessante en actuele onderwerpen worden behandeld

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.