• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Een sociale huurwoning zoeken verandert (deel 1)

VOORSTEL NIEUWE WOONRUIMTEVERDELINGregio

15 gemeenten en 14 woningcorporaties willen sociale huurwoningen op een andere manier gaan toewijzen en stellen een nieuwe aanpak voor. Wat gaat er veranderen in de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland en wat is de aanleiding voor deze (concept) aanpassingen?

Sociale huurwoningen zijn schaars en de wachttijden erg lang. Meer nieuwbouw is een oplossing maar niet voor de korte termijn. Daarom moet de verdeling worden aangepakt. Er wordt overgestapt naar een punten systeem waardoor zij die dringend op zoek zijn naar een woning meer kans krijgen op een sociale huurwoning.

De te verkrijgen punten zijn verdeeld in:

  • Wachtpunten (dit is de inschrijfduur en blijft één van de belangrijkste pijlers) per jaar dat men ingeschreven staat worden punten opgebouwd.
  • Zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt; 4 reacties per maand is één zoekpunt)
  • Spoedpunten (dit zijn situatiepunten; toegekend in de volgende omstandigheden). Bij a): inwonend met kinderen b): relatiebreuk met kinderen en c): problematisch thuiswonende jongeren

De punten voor wachten, zoeken en situatie worden bij elkaar opgeteld; de woningzoekende met het hoogst aantal punten krijgt de woning. Mogelijkheden van het in mindering brengen van punten laten we hier even buiten beschouwing maar tegen de tijd van in werking treden van dit nieuwe systeem is dat natuurlijk wel van belang. 

Vanaf 2 juni start de inspraakronde. De  besluitvorming zal eind 2020 plaatsvinden waardoor het nieuwe woningverdeelsysteem hopelijk medio 2021 in werking zal treden. Na dit artikel komen wij nog een paar keer terug op dit onderwerp omdat er nog meer aan vast zit, zoals het kwijtraken van reeds opgespaarde punten. InterWhere zal via een enquête vorm haar leden om reacties vragen en deze later weer met u delen via Nieuwsbrief en/of website. Meer informatie vindt u o.a. op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.