• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Een sociale huurwoning zoeken verandert (deel 2)

GEEF UW MENING OVER DIT NIEUWE VERDEELSYSTEEMsochuurwoningverandert

In het vorige artikel (deel1) beschreven we al iets over het voorstel zoals dat nu aan alle bewoners uit de regio zoals aangegeven op het landkaartje wordt voorgelegd. Reacties zoals we die tegenkwamen op social media, zijn niet altijd juist. Zoals dat je al je wachtjaren kwijt zou zijn en opnieuw moet beginnen. Er wordt nu overgegaan naar een puntenstelsel dat wordt opgebouwd uit 3 segmenten: wachten, zoeken en situatie. Elk jaar wachten, levert één punt op (te beginnen met de reeds opgebouwde inschrijfduur); vervolgens bij 4x per maand reageren op een advertentie in woonmatch/Woningnet, levert ook één punt op (tot max 30 punten) en tenslotte de situaties waaraan punten worden toegekend. Te weten:
a) inwonend met kinderen;
b) relatiebreuk met kinderen;
c) problematisch thuiswonende jongeren. Deze categorie kan ook één punt per maand opleveren (tot max 12 punten).
Belangrijk is te weten dat ook de mogelijkheid van “puntenvermindering” bestaat. Dat kan o.a. voorkomen bij zoekpunten:

  • Als niet meer actief gezocht wordt; per maand niet actief zoeken is min één punt
  • Bij weigering uitnodiging bezichtiging min één punt
  • Alle zoekpunten vervallen als men zonder tegenbericht niet verschijnt bij een bezichtiging of 3 maal een woning weigert

Puntenaftrek kan ook voorkomen bij situatiepunten:

  • Situatiepunten vervallen na 3 jaar of zonder afmelding niet komen voor een bezichtiging en bij drie maal weigeren. Verleningen na 3 jaar is mogelijk als blijkt dat u nog steeds aan de criteria voldoet.

Werk mee aan deze vernieuwing van het toewijzingssysteem door uw mening hierover te geven in de periode van 2 juni t/m 28 juli. Voor meer informatie kijkt u op www.socialehuurwoningzoeken.nl of de nieuwe website van de gemeente Purmerend www.woneninpurmerend.nl

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.