• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Problemen met huurbetaling door corona?

HUURCOMMISSIE TREEDT OP ALS BEMIDDELAAR

Mocht u door omstandigheden, veroorzaakt door de coronacrisis, in de problemen zijn gekomen, of vermoed dat u dat zeer binnenkort wel zal gebeuren waardoor het niet meer mogelijk is de huur van uw woning (misschien vooral na de verhoging van 1 juli a.s.) te kunnen opbrengen dan is het mogelijk een verzoek in te dienen bij Intermaris om gezamenlijk te komen tot een bevredigende oplossing.
Tot nu toe hebben ons geen signalen bereikt dat huurders tevergeefs bij Intermaris hebben aangeklopt en dat er geen fatsoenlijke regeling uit de bus is gekomen.

Volledigheidshalve vermelden wij u toch nog even de mogelijkheid om, als u met Intermaris niet tot een oplossing kunt komen, u nog contact kunt opnemen met het registratiepunt voor huurders van de Huurcommissie. Dat kan per mail (online registratiepunt) of telefonisch dagelijks van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur
Zie hieronder de animatie van de Huurcommissie

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.