• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Tweede Biomassacentrale in Purmerend?

SVP BLIJFT VOOR PURMERENDERS HOOFDPIJNDOSSIER

Johan Vollenbroek (milieudeskundige, voorzitter MOB (Mobilisation for the Enviroment), treedt op als aanvechter bij overtredingen van milieuregels door overheid en bedrijven en kreeg in 2018 landelijke bekendheid toen hij met succes de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht; hij vraagt zich serieus af: “Komt er nu nog steeds niets op gang vanuit de bevolking dat Purmerenders geen nieuwe biomassa stook meer willen?

 vollenbroek        minnesma
Drs. Ing. Johan Vollenbroek                Marjan Minnesma directeur Urgenda

Biomassacentrales zorgen voor veel “gedoe” in Nederland. In eerste instantie waren volgens het kabinet biomassacentrales noodzakelijk om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Nu wordt dat echter al enigszins genuanceerd. De publieke opinie staat negatief ten opzichte van biomassacentrales; zo ook in Purmerend. Niet vreemd dus dat Nijmegen afziet van een geplande centrale en de grootste centrale die zou worden gebouwd in Diemen, wordt letterlijk en figuurlijk in de ijskast gezet. Van de centrale in Diemen is bekend dat hiervoor een bedrag van maximaal 396 miljoen Euro klaar ligt uit de subsidiepot van de rijksoverheid (=maximumbedrag over 12 jaar).

Storm aan protest


Vattenfall is geschrokken van de storm aan protest die is opgestoken over biomassa. Ondanks dat biomassa formeel geldt als duurzame energie en als een belangrijke bouwsteen van het Klimaatakkoord, vraagt dit energiebedrijf zich hardop af of er nog wel draagvlak is voor biomassacentrales in de politiek en bij klanten.
Een door de hele regeringscoalitie ingediende motie in de Tweede Kamer roept minister Wiebes op om geen subsidie te geven voor nieuwe biomassacentrales die alleen elektriciteit opwekken. Voor nieuwe biomassacentrales die warmte opwekken moet de subsidie worden afgebouwd. Daarmee worden biomassacentrales die al subsidie hebben niet geraakt. Matthijs Sienot (D66): ”Een vuurtje stoken voor warmte is niet de toekomst; we investeren wel in schone energie”.

Andere berichten uit de politiek: Dit kabinet komt met een snel afbouwpad; per direct moratorium op kleine biomassacentrales.
De SER zal deze week een advies uitbrengen voor het kabinet over de huidige en toekomstige subsidieregelingen in zake biomassacentrales.
De Stadsverwarming Purmerend ontvangt als Biomassa Centrale een overheidssubsidie en die voor de 2de Biomassa Centrale die nu nog moet worden gebouwd en waarvoor protest is aangetekend bij de Hoge Raad, heeft een capaciteit van 15 MW en zal waarschijnlijk uitkomen op € 45 – 50 miljoen.
HV InterWhere is nog steeds gekant tegen het huidige warmtenet van SVP. De leidingen die worden vervangen of nieuw aangelegd, zijn hoge temperatuur leidingen. Deze leveren altijd al een transportverlies op van 35-50%, te betalen door de gebruikers. Door renovaties en nieuwbouw zijn veel woningen al energie zuinig en vragen daarom minder warmte waardoor een warmtenet met lage temperatuur leidingen volstaat en daarbij de aanleg van een warmteboiler zorgt voor aanzienlijk lagere woonlasten. Tevens moet de mogelijkheid eenvoudiger worden geboden dat bewoners kunnen kiezen voor een warmtevoorziening opgewekt door elektriciteit (all electric).
Marjan Minnesma (directeur Urgenda) gaf in een gesprek met ons bestuur aan, ook meer bezwaren te hebben tegen een biomassacentrale en desnoods nu nog iets langer met gas doen (tussen nu en 10 jaar. Afzien van warmtenetten en overgaan naar all electric zou een verstandiger optie zijn; vooral uit het oogpunt van de woonlasten. Dus Purmerend hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn door “als eerste gemeente in Nederland van het aardgas af te zijn”. Doe rustig aan en overleg duidelijker met de bewoners van deze stad.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.