• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

140.000 Woningzoekenden komen niet in aanmerking

ALS GEVOLG VANNIEUW WETSVOORSTEL MINISTER OLLONGRENaapjes 

Vorig jaar hield het ministerie BZK een Internetconsultatie over het concept wetsvoorstel “huur en inkomensgrenzen”. Reacties op deze enquête werden ingezonden door huurdersorganisaties en woningcorporaties.

HV InterWhere stuurde haar reactie in juli 2019 naar de minister. U kunt dit nog nalezen op deze website door hokje nummer 9 onder aan deze pagina aan te klikken. Huurdersorganisaties stelden 3 inkomensgroepen voor: één persoons, tweepersoons en huishoudens met 3 of meer personen. Omdat de minister hiervan afwijkt en de inkomensgrens voor alleenstaanden verlaagt van  maximaal 39.000 naar 35.938 euro krijgen veel minder alleenstaanden de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Voor gezinnen blijft de grens bij 43.126 i.p.v. op te trekken naar 52.000 euro. Hierdoor moeten meer gezinnen eerder overstappen naar een vrije sector woning. Bijkomend: dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat middeninkomens die al in een sociale huurwoning, meer huurverhoging kunnen krijgen. Afhankelijk kan dit gaan om maximaal 50 of 100 euro per maand.

Het moge duidelijk zijn dat de minister niet naar ons voorstel heeft “geluisterd”, zeker onze argumenten niet heeft willen “zien” en als gevolg daarvan “zwijgt” ze. De drie aapjes zijn slechts gekozen om hun legendarische betekenis. 

aapjes

  niets willen HOREN              niets willen ZIEN                    in alle talen ZWIJGEN

Na het zomerreces zal de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel vergaderen. De Woonbond en Aedes (organisatie van corporaties) hebben de minister als signaal uit de samenleving meegegeven: DOE DIT NIET. Als deze wet zou worden aangenomen komen zeker 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.