• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

2e BMC Purmerend komt er toch

ANDERS REDT WETHOUDER ROTGANS HET NIET

In het artikel van Regio Purmerend en media partner NH Nieuws, lazen we het interview met wethouder Harry Rotgans over de geplande 2e biomassacentrale in Purmerend. Houtstook in biomassacentrales is inmiddels een politiek en publiek hoogoplopend onderwerp geworden omdat er subsidies verstrekt worden aan niet duurzame warmte bronnen. Zelfs aan de SER werd gevraagd een advies aan de regering te geven over de verstrekking van subsidies aan instellingen die warmte opwekken (dus ook niet voor 2e BMC). Met als reactie van de SER: ”Vreemd dat we dit doen; het stoken van hout zo snel mogelijk afbouwen; hout voor andere doeleinden gebruiken”. De voordelen van die manier van warmte opwekking (houtverbranding) zijn niet zo groot als voorheen werd gedacht. De afgelopen jaren is biomassa steeds negatiever  in het nieuws geweest omdat er meer CO2 vrijkomt dan in de berekeningen werd voorgesteld. Voordat nieuwe aanplant de opnamecapaciteit heeft van de “gekapte” bomen, zijn we 40 jaar verder. Dat staat nooit in de sommetjes.

Omdat biomassa meer CO2 uitstoot dan aardgas zal Purmerend straks (als er een 2e BMC komt wat nog onzeker is vanwege de lopende rechtszaken) meer CO2 uitstoten dan een stad op aardgas. Johan Vollenbroek voorziet dat over een paar jaar de BMC’s tot de paria’s zullen behoren.

 Volgens SVP (Stadsverwarming Purmerend) is ca. 75% van de Purmerendse huishoudens aangesloten op het huidige warmtenet. De warmte wordt opgewekt door een biomassacentrale die het hout verwerkt dat afkomstig is  van Staatsbosbeheer; er vindt ook nog voor 20% bijstook plaats van aardgas. Dus SVP is, in tegenstelling tot eigen berichtgeving, niet duurzaam (misschien wel duurzamer dan een andere BMC).

“We redden het eenvoudig niet”, zegt de wethouder, “omdat we zeker 10.000 woningen gaan bijbouwen en ook vanuit de buurgemeenten vraag is naar warmte, hebben we de 2e biomassacentrale nodig.”

HV InterWhere vraagt zich af, waarom er in Purmerend een tweede centrale bij moet komen, om een slecht geïsoleerde wijk te verwarmen? Om nieuwbouw aan te sluiten op het HT warmtenet van de SVP of op gas? Beide oplossingen zijn niet de beste optie. Nu al kan een begin worden gemaakt met het loslaten van directe levering van tapwater door inzet van een eenvoudige warmteboiler; efficiënter en veel goedkoper.

Op een bierviltje is  uitgerekend dat en waarom de SVP voor gebruikers in Purmerend onnodig kostbaar is.

bierviltje

het bierviltje met een eenvoudige berekening. Bron Reeshofwarmte.

Huurdersvereniging InterWhere adviseert haar leden (5.300 huishoudens) kritisch te blijven over de SVP. Woningcorporaties houden terdege rekening met de adviezen van haar huurders. Alle huurders samen vormen uiteindelijk de corporatie.

Dat veel bewoners niet tevreden zijn met het aangesloten zijn op, en de persoonlijke benadering door de SVP, blijkt wel uit de opmerkingen die regelmatig te lezen zijn op facebookpagina “Klachten Groep Stadsverwarming”.

Ook u kunt uw ervaringen op deze pagina kwijt.

Stichting Urgenda*  (met haar directeur Marjan Minnesma als woordvoerder) maakt duidelijk dat “All Electric” zeer goed binnen bereik ligt, zowel bij hoogbouw als bij eengezinswoningen. Inmiddels heeft Stichting Urgenda al bij tientallen huurwoningen en een even zo groot aantal appartementen/flats bewezen dat er “all electric” oplossingen zijn die meer betaalbaar zijn en echt duurzaam. Marjan Minnesma van Urgenda nodigt wethouder Rotgans graag uit om hierover met Stichting Urgenda in gesprek te gaan. Zelfs in het recente krantenartikel van 14 juli in het NHD zet Marjan vraagtekens bij meer huizen op het warmtenet.

Wacht dus nog maar even met de bouw van een 2e BMC, ook om te voorkomen dat binnen 10 jaar het gehele warmtenet moet worden afgeschreven als gevolg van ontbreken van biomassa.

*Stichting Urgenda is een organisatie die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken.

 Voor dit artikel hebben we gesprekken gevoerd met:

Marjan Minnesma, directeur Urgenda
Ing. Johan Vollenbroek, milieudeskundige
Derk Jansen, Reeshofwarmte

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.