• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

“Le Chateau” Mont Saint-Michel

VAN EUFORIE NAAR DECEPTIEeuforie

Begin juli 2019 werd de oplevering en het uitreiken van de sleutels aan de eerste bewoners van de nieuwbouw in Kop West uitbundig gevierd. 66 Sociale huurwoningen werden toegevoegd aan het bezit van Intermaris. Het complex bevat studio’s, 2- en 3-kamer appartementen waaronder 30 specifiek jongerenwoningen.

Vóór het feestje had Intermaris al met een probleem te kampen. Iets wat je nooit wilt dat je overkomt: “het faillissement van de aannemer”. Als corporatie moet je dan wel snel handelen want de nieuwe bewoners staan al op de stoep. Het hoveniersbedrijf dat een hek om het complex zet omdat er op naam van de aannemer nog onbetaalde facturen zijn; toeleveranciers die hun producten snel uit het complex slopen en nog meer grote en kleine ongemakken. De corporatie kan niet wachten tot er juridische regelingen zijn getroffen dus probeert het de problemen (voorlopig) voor eigen kosten zo snel mogelijk op te lossen.

Dit lijkt goed te gaan maar gaandeweg komen bewoners diverse gebreken bij Intermaris melden. Ook deze “slordigheden” van de aannemer lost Intermaris voor eigen rekening op. Doordat de aannemer slordig werk heeft afgeleverd bleven de klachten binnenkomen en werd duidelijk dat een gedegen bouwkundig onderzoek noodzakelijk was. Hiervoor werd een onafhankelijk gespecialiseerd bureau in de arm genomen. Om de hele constructie van het totale complex tot in detail te laten onderzoeken en na te rekenen, gaat daar natuurlijk een periode overheen.

Donderdag 16 juli kwamen de resultaten van het adviesbureau binnen (o.a. zwakte bij constructie van de balkons) waarop Intermaris spoorslags actie heeft genomen. Zeer tot schrik van de bewoners omdat alles zo snel ging waardoor de ongerustheid toenam. Begrijpelijk. Intermaris deelde direct alle informatie met de bewoners, huurdersvereniging en de gemeente; en ging vervolgens met grote spoed op zoek naar een kundig bouwbedrijf dat ook nog per direct mensen kon vrijmaken in vakantie- en coronatijd. Alle genomen maatregelen en werkzaamheden waren bedoeld ter geruststelling van de bewoners, hoewel dat niet altijd zo werd ervaren. De vraag die vervolgens bovenkwam is welke vergoeding de corporatie geeft als gevolg van verlies aan woongenot etc. Intermaris heeft hierover inmiddels met de bewoners gecorrespondeerd.
Dat Intermaris dit probleem niet ziet als “een akkefietje” blijkt uit de wijze van aanpak en het uitnodigen van bewoners voor een één op één gesprek in het kantoor van Intermaris.

Huurdersvereniging InterWhere heeft enkele van deze gesprekken bijgewoond en kunnen constateren dat bewoners door de ontstane situatie een verlies aan woongenot ervaren, maar tevreden zijn over de aanpak van Intermaris.

Tijdens de persoonlijke gesprekken werd de bewoners duidelijk uitgelegd, aan de hand van een maquette, waar de problemen zaten en dat er met veel mankracht aan wordt gewerkt een oplossing te vinden waardoor de bewoners weer hun woonplezier kan worden gegarandeerd. Loze toezeggingen zijn niet gedaan. Als het hele proces van onderzoek, goedkeuringen, bestelling benodigde bouwmaterialen tot aan het (opnieuw) kunnen opleveren is doorlopen zal het waarschijnlijk einde februari 2021 zijn.

InterWhere adviseert de bewoners, bij herhaling, een Bewonerscommissie (BC) op te richten waardoor de gesprekken met Intermaris voor het collectief kunnen worden gevoerd en een wettelijke status hebben. De huurdersvereniging ondersteunt alle BC’s en heeft regelmatig overleg met Intermaris op directieniveau.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.