• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nederland zucht onder enorme huurstijging

HUURDERS VAN INTERMARIS VORMEN POSITIEVE UITZONDERINGverdeling huurwoningen

Deze week werd in de pers volop aandacht besteed aan de “hoogste huurstijging in 6 jaar”. Gemiddeld stegen de huren landelijk met 2,9% volgens het CBS; voor corporatiewoningen lag dat percentage op 2,7.
Gelukkig kunnen we voor huurders van Intermaris een iets positiever geluid laten horen. De maximale huurverhoging voor de zittende huurder was 2,1%. Huurders met betalingsproblemen, voor en na de coronacrisis, komen in aanmerking om door de corporatie te worden geholpen waardoor gezinsproblemen zich niet hoeven voor te doen. Men moet wel even de angstdrempel over om een gesprek aan te vragen. Uit de publicaties van deze week blijkt dat zich vooral bij bewonerswisseling (mutatie) hoge huurstijgingen voordoen; wel met een gemiddelde van 9,5%. Op dit punt kunnen we de huurders van Intermaris ook geruststellen, want er wordt nauwelijks geharmoniseerd (d.i. huuraanpassing voor de nieuwe huurder)

Huurdersvereniging InterWhere heeft zich in 2019 al ingezet bij de directie om de woonlasten van alle huurders te beperken en ook te pleiten voor uitbreiding op  leefbaarheidsniveau; dat alles niet zonder succes. Deze maand starten onze gesprekken met de directeuren alweer voor het jaar 2021.

Huurders in de vrije sector (geliberaliseerde huurprijs) kwamen er aanzienlijk slechter vanaf. De huurverhoging voor 2020 heeft te maken met het indexcijfer over 2019; dat was 2,6%. Dit cijfer mag worden verhoogd met een toeslag die afhankelijk is van het huishoudinkomen van de huurder. Het hoge inflatiecijfer was grotendeels veroorzaakt door de BTW-verhoging van het zogenaamde “lage tarief”.

Bewoners van een sociale huurwoning behoren doorgaans niet tot de categorie Nederlanders met hoge inkomens of een redelijk banksaldo. Wel komt altijd de klap bij hen het hardste aan. Het hele jaar door meer betalen voor de eerste levensbehoeftes en vervolgens nog eens getrakteerd worden op de forse huurstijging omdat het inflatiecijfer daardoor hoger uitvalt. Ook de verhuurder-heffing wordt alleen door de bewoners van een sociale huurwoning opgebracht. Ruim 3 maanden huur betalen zij aan de Staatskas. Geliberaliseerde huur- en koopwoningen dragen niet bij aan de 10 miljard Euro die inmiddels uit de portemonnee van de primaire doelgroep (bewoners van een sociale huurwoning) is geplukt. Het Kabinet zit er bij en kijkt er naar. De tijd dringt om een kabinet van andere samenstelling te kiezen en wij hopen dat huurders zich hierover het komend half jaar laten informeren. De aanpak door dit Kabinet van de coronacrisis staat natuurlijk buiten het om zeep brengen van de echte Volkshuisvesting. Nederland was 100 jaar lang de trotse aanvoerder in Europa betreffende een sociale huursector; nu zijn we een trieste hekkensluiter.

Samen met De Goede Zaak startte de Woonbond een online petitie waarin gepleit wordt voor een noodpakket voor de huursector. Heeft u de petitie nog niet getekend? Dat kan alsnog.

Onderstaand diagram laat het percentage sociale huurwoningen in elke provincie zien (bron: De Alliantie).

verdeling huurwoningen

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.